THE BRITISH LIBRARYprint Print this page
home Home
site search Search British Library website
back Back

search tips

Latest results list

     
 
Standard size image
*

Click on the image again for maximum magnification. Note the maximum magnification may take several minutes to download

*

Image copyright © The British Library Board

 
Shelfmark c46a9
Held By BL
Country England
Period 17c
Cover Material Goatskin (includes morocco, turkey etc)
Decorative Technique Tooled in gold; Painted
Style Floral; Centre and cornerpiece made of small tools
Edges
BookBinder
Owner
Author
Title Het Nieuwe Testament, ofte alle Boecken des Niewen Verbondts onses Heeren Iesu Christi. Nu eerst, door last van de Hoog: Moog: Heeren Staten Generael, der Vereenighde Nederlanden, ende volgens ’t besluyt van de Synode Nationael, ghehouden tot Dordrecht, in de iaren 1618 ende 1619, uyt d’oorspronckelicke Griecksche tale in onse Nederlandtsche getrouwelick overgeset. [and] De CL Psalmen des Propheten Davids, met eenige andere Lof-sangen: uyt den Françoyschen in Nederlandschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, en door Cornelis de Leeuw gecorrigeert. [With the prose version in the margin.] Mitsgaders de Christelicke Catechismus, Belijdenisse des Geloofs, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken ende den Siecken-troost.
Place of Publication Amsterdam
Date of Publication 1662 [and] 1664
References
Notes
print Print this page
home Home
site search Search British Library website
back Back
top Back
Copyright © The British Library Board