Life on the quarantine area of Vido Island, a refuge for Serbians after the Great Retreat

Description

English

Vido Island, near Corfu, was a haven for those involved in Serbia’s Great Retreat, a mass escape of king and civilians. It functioned as a quarantine area. Because the rock composition of the island made it hard to dig graves, those who died on the journey were buried at sea. It’s assumed several thousands were buried this way. This photo, by Miloje Igrutinovic, depicts everyday life on Vido Island in 1916. The sea around it is called the Blue Tomb by Serbian people.

The retreat of the Serbian army and civilians through Montenegro and Albania represents part of the great tragedy of Serbia in World War One. Corfu was the place the army intended to recuperate and regroup before departing for the front at Salonika. During this retreat and after arriving on Corfu, many died of hunger and disease, as well as wounds received during the retreat through particularly inhospitable conditions.

Serbian

Шта је ''Плава гробница''?

Острво Видо, у близини Крфа, било је место које је требало да збрине оне који су се налализили у најкритичнијем стању, нека врста карантина. Обзиром да су обале овог острва претежно камените, они који су умрли, одвожени су чамцима и сахрањивани у море. Претпоставља се да је неколико хиљада људи сахрањено на овакав начин.
Фотографија Милоја Игрутиновића приказује свакодневицу на острву Видо 1916. године. Море око острва Видо Срби због тога називају Плава гробница. 

Велико повлачење

Повлачење српске војске и цивила преко Црне Горе и Албаније представља део велике трагедије Србије у Првом светском рату. Грчко острво Крф представљало је место где је предвиђено да се српска војска сабере и опорави пред одлазак на солунски фронт. Приликом повлачења и по доласку на Крф велики део оних који су стигли подлегао је болестима проузрокованим глађу и веома ниским температурама, као и повредама задобијеним у току повлачења преко ових неприступачних крајева.

Full title
Serbian 'Blue tomb'
Created
1916
Format
Photograph
Creator
Miloje Igrutinovic
Held by
Narodna Biblioteka Srbije
Usage terms
Public Domain