Canteen in a Danish prisoner of war camp

Description

English

This picture features prisoners of war in the dining quarters at Hald near Viborg, Jutland. In comparison with prison conditions in other countries, the Danish camps were remarkably well equipped. The camp hospitals had medical and surgical wards and, given the fact that food provisions were relatively better in Denmark than in the rest of war-torn Europe, the prisoners here were better fed.

In its effort to remain neutral during World War One, Denmark committed itself to humanitarian work. As a result of a Danish initiative, an agreement was reached between Germany and Austria-Hungary on one side and Russia on the other to exchange sick and injured prisoners of war. While Russian prisoners were interned in the camp at Horserød north of Copenhagen, German and Austro-Hungarian prisoners were interned in a camp near the village of Hald.

Danish

På billedet ses fem krigsfanger i Haldlejrens kantine. Sammenlignet med de forhold, som krigsfangerne kom fra, var forholdene i de danske lejre markant bedre. Lazaretlejrene var udstyrede med medicinske og kirurgiske afdelinger, og da fødevaresituationen i Danmark var væsentligt bedre end i resten af det krigshærgede Europa, var forplejningen det også.

I sine bestræbelser på at holde sig neutral under krigen, engagerede Danmark sig i det humanitære arbejde. På dansk initiativ blev en aftale indgået mellem på den ene side Tyskland og Østrig-Ungarn og på den anden side Rusland om udveksling af syge krigsfanger. Mens de russiske krigsfanger blev internerede i Horserød nord for København, blev de tyske og østrig-ungarske krigsfanger internerede i Hald nær Viborg.

Full title
Canteen in Danish internment camp
Published
1917 - 1918
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved