King Christian X signs the revised constitution of 1915

Description

English

This picture features the Danish King Christian X signing the revised Constitution of 5 June 1915, in the presence of the government of Prime Minister Carl Theodor Zahle. They are at the king’s residence, the castle of Amalienborg Slot in Copenhagen.

The Constitution of 1915 was an important step for Denmark towards a far more democratic society. One of its most important provisions was the introduction of a woman’s right to vote. Another was that servants without their own household could also vote.

In addition, election for the Landstinget, the first chamber of the Danish parliament until its abolition in 1953, was made more democratic. The privileged right to vote, for instance, was abolished and replaced by a new system. 75% of the members were elected by voters over 35 years of age (over 25 for elections to the Folketinget, the second chamber of the Danish parliament until 1953) and the remaining 25% were elected by the retiring Landstinget.

As early as 1920 the Constitution was revised once again, as a result of the incorporation of Sønderjylland after the reunification.

Danish

På billedet ses Kong Christian X i Regeringen Zahles nærvær underskrive Grundloven den 5. juni 1915 på Amalienborg Slot. Med Grundloven af 1915 tog Danmark et stort skridt i retningen af mere demokrati. En af de vigtigste bestemmelser i Grundloven af 1915 var indførelsen af kvindelig stemmeret.

Herudover fik også tjenestefolk uden egen husstand stemmeret som følge af grundlovsændringen. Også valg til Landstinget, som var den danske rigsdags førstekammer indtil dets afskaffelse i 1953, blev med grundlovsændringen gjort mere demokratiske. Således blev den privilegerede valgret afskaffet og erstattet af et system, hvor ¾ af medlemmerne blev valgt af vælgere over 35 år (mod 25 år til Folketingsvalg) og den sidste fjerdedel blev valgt af det afgående Landsting. Allerede i 1920 blev Grundloven dog igen ændret - her som følge af indlemmelsen af Sønderjylland efter Genforeningen.

Full title
King Christian X signs the revised constitution of 1915
Created
1915
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved