Danish syndicalist Thørger Thørgersen speaking at a demonstration in Copenhagen

Description

English

This photograph shows Danish communist leader Thøger Thøgersen giving a speech on 10 November 1918. Thøgersen had a reputation as an outstanding speaker and agitator. He was also a syndicalist, believing in rule through trade union collectives. Shortly before the outbreak of war he had been excluded from the Social Democratic Party, because he was opposed to the party’s support of military grants.

In November 1918, Grønttorvet in Copenhagen saw some of the most violent ever riots in Denmark. A number of leaders of the syndicalist movement had been imprisoned, which caused large demonstrations between 10 and 13 November.

During the Battle at Grønttorvet, as the demonstrations became known, there were many violent fights between police and demonstrators during which several hundred people were injured. Around 50 received a sentence, among them Thøgersen himself who was given 18 months in prison. The authorities had acted harshly because of a widespread fear that Danish revolutionaries might be as successful as their fellow activists in Germany and Russia.

Danish

Grønttorvet i København dannede i november 1918 rammen for nogle af de voldsomste, sociale uroligheder i danmarkshistorien. En række ledere fra den syndikalistiske bevægelse var blevet fængslet, og det gav anledning til store demonstrationer på Grønttorvet i København fra den 10. til den 13. november. Her talte bl.a. kommunisten og syndikalistlederen, Thøger Thøgersen. Thøgersen, der var kendt som en fremragende taler og agitator, var kort efter krigsudbruddet blevet ekskluderet fra Socialdemokratiet på grund af hans modstand mod socialdemokraternes støtte til militærbevillingerne. Under Slaget på Grønttorvet kom det til voldsomme kampe mellem politi og demonstranter, og flere hundrede blev sårede. Efterfølgende blev omkrig 50 personer straffet, herunder Thøgersen, der blev idømt 1½ års fængsel. Myndighederne slog hårdt ned, da man frygtede, at de danske revolutionære skulle få samme succes som deres meningsfæller i Tyskland og Rusland.

Full title
Danish syndicalist Thørger Thørgersen speaking at a demonstration in Copenhagen (Grønttorvet)
Created
10 November, 1918
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved