Prisoner of war excursion to Frederiksborg Castle

Description

English

This picture was taken during an excursion from a prisoner of war camp at Horserød, to the castle of Frederiksborg Slot and the museum in Hillerød. It was attended by interpreter Ingeborg Stemann and camp lieutenant Jørgen Brandstrup, who later described the trip in his memoirs: ‘Lunch, hosted by the camp, was held at Hotel “Leidersdorff” in Hillerød. We allowed the Russians to move around freely and granted them free choice of drinks. The waiter, though, was instructed in advance not to allow more than one beer and one glass of snaps for each person. The trip was an overall success for everybody and we were back in camp by six o’clock in the evening.’

In an effort to remain neutral during the war, Denmark undertook much humanitarian work. Under the leadership of the Red Cross a number of prison camps were established where sick and injured prisoners of war from Germany, Austria-Hungary and Russia could be interned for treatment. German and Austro-Hungarian prisoners were sent to a camp at Hald near Viborg, Jutland, while Russian prisoners were interned in a camp at Horserød north of Copenhagen. Conditions in the Danish camps were relatively good.

Danish

Billedet er fra en udflugt fra lejren i Horserød til Fredensborg Slot og Nationalmuseet i Hillerød. Med på turen var tolk, Ingeborg Stemann og lejrløjtnant Jørgen Brandstrup, der i sine erindringer beskrev udflugten således:
”Der spistes Frokost for Lejrens Regning på Hotel ’Leidersdorff’ i Hillerød.
Russerne fik for så vidt Lov til at føle sig som frie, som de fik Tilladelse til selv at bestille Drikkevarer til Maden. Men Tjeneren var i Forvejen instrueret om, at hver enkelt kun måtte få een Pilsner og een Snaps.
Turen forløb til alles fulde Tilfredshed, og vi var hjemme i Lejren igen til Aftensmaden kl. 6.”

I sine bestræbelser på at holde sig neutral under krigen, engagerede Danmark sig i det humanitære arbejde. Under Røde Kors’ ledelse indrettedes en række krigsfangelejre, hvor syge krigsfanger fra Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland, efter aftale med landene kunne anbringes. Tyske og østrig-ungarske fanger samledes i en lejr i Hald i Midtjylland, mens de russiske blev interneret i Horserød i Nordsjælland. Forholdene i danske lazaretlejre var gode.

Full title
Excursion to Frederiksborg Castle
Published
1918
Format
Photograph / Manuscript
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved