Food rationing in Copenhagen

Description

English

In 1917 the Danish government introduced a rationing scheme for food and fuel. This picture shows a crowd queuing outside the butcher’s Johan Bekker in the working-class district of Nørrebro in Copenhagen.

Three years earlier, in August 1914, the Danish government won a majority vote in the Folketinget, the second house of the parliament, to carry through the so-called August Laws. Under these laws, by which the government sought to regulate the Danish economy, exports were controlled by the state. Regulated price fixing was adopted with a ceiling on food provisions granting the state the authority to expropriate stocks, take possession of them for public use. The aim was to navigate Denmark safely through the war both in terms of neutrality and economy. The implementation of these laws was in the hands of the Commission for Price Regulation, which consisted of a number of politicians and business executives.

Danish

I august 1914 fik Regeringen flertal i Folketinget til at vedtage de såkaldte Augustlove. Med disse love, hvor regeringen søgte at regulere økonomien i Danmark, kom eksporten under statens kontrol. Der gennemførtes en reguleret prisfastsættelse med maksimalpriser på fødevarer, og staten fik hjemmel til at ekspropriere varelagre. Målet var at bringe Danmark sikkert gennem krigen både hvad angik neutralitet og økonomi. Gennemførslen af disse love blev forvaltet af Den overordentlige Kommission, også kaldet Prisreguleringskommissionen, som bestod af politikere og erhvervsfolk.

Som følge af vareknapheden indførtes i 1917 rationeringer på fødevarer og brændsel. På billedet ses en større folkemængde stå i kø ved slagter Johan Bekker i Blågårdsgade 7 i det københavnske arbejderkvarter Nørrebro.

Full title
Food rationing in Copenhagen
Created
1918
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved