German ships off the Danish coast in the Øresund Strait

Description

English

Denmark managed to remain neutral throughout World War One. As part of the preparations to uphold this neutrality a major defence force of 50,000 men was gathered, of which the majority were deployed to defend Copenhagen.

This picture features new recruits keeping watch on a jetty by the harbour of Skovshoved, north of Copenhagen. This was also a much-loved place for excursions, which may explain why the soldiers are accompanied by a few random visitors. From 1915 onwards the number of soldiers was gradually reduced until the final disintegration of the force in 1919. Establishing the force meant that the number of Danish men in arms at the outbreak of the war reached a total of more than 60,000, the largest number ever in Danish history.

Danish

Det lykkedes Danmark at opretholde sin neutralitet under hele Første Verdenskrig. Som et led i forberedelserne for at kunne hævde sin neutralitet over for de krigsførende lande blev en større sikringsstyrke på 50.000 mand indkaldt. Heraf afsattes størstedelen til forsvaret af København.
På billedet ses nyligt indkaldte sikringsstyrker på udkig ved molen i Skovshoved. Det var samtidig et yndet mål udflugtsmål, og de har derfor fået selskab af et par gæster. Foruden fotografen, naturligvis, i dette tilfælde Holger Damgaard, fastansat på dagbladet Politiken og ophavsmand til en række billeder af sikringsstyrkerne. Allerede fra 1915 og frem begyndte man dog at nedbringe antallet af indkaldte og i 1919 blev styrken nedlagt. Med indkaldelsen af Sikringsstyrken nåede antallet af mænd under våben i starten af krigen op på over 60.000, hvilket er det højeste antal nogensinde i Danmark.

Full title
German ships off the Danish coast in the Øresund Strait
Created
1914
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved