H P Hanssen speaks at a Denmark's reunification celebrations

Description

English

This picture shows H P Hanssen delivering a speech at Denmark’s reunification celebrations on 11 July 1920, at the entrenchments at Dybbøl (built during the Schleswig Wars). This place later became the symbol of the Danish defeat in 1864 by Prussia and the surrender of the Duchies Schleswig and Holstein.

Denmark had been forced to surrender the Duchies of Schleswig and Holstein after the Second Schleswig War (1864). Large numbers of predominantly Danish-minded people living in northern Schleswig (now Sønderjylland) were from that point forced to live under German rule.

After World War One the Treaty of Versailles (Art 109) stated that plebiscites, or referendums, should be held in Schleswig to determine the future of the region. The referendums were an opportunity for every member of an electorate to cast their vote on a single issue, usually of national or international relevance. While the southern part of Schleswig, Zone 2, voted in favour of Germany at the plebiscite on 10 February 1920, the northern part, Zone 1 voted in favour of Denmark. As a consequence Schleswig was divided in two and the northern part formally became Danish territory on 15 June that year.

When the two zones were reunited in 1920, people all over Denmark celebrated. Hanssen was one of the leading figures of the Danish movement in Schleswig.

Danish

Som følge af 2. Slesvigske Krig havde Danmark i 1864 mistet herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Herved kom et stort antal dansksindede, der hovedsagligt var bosat i Nordslesvig (i dag Sønderjylland), under tysk herredømme.

Ved krigens afslutning, blev det i Versailles-traktatens § 109 defineret, at der skulle holdes folkeafstemninger i Slesvig for at afgøre områdets fremtid. Mens den sydlige del af Slesvig, Zone 2 stemte tysk, stemte Zone 1 (i dag Sønderjylland) d. 10. februar 1920 dansk. Herved blev Slesvig delt og den nordlige del tilfaldt formelt Danmark den 15. juni samme år. Overalt i Danmark og særligt i Sønderjylland blev Genforeningen fejret. På billedet ses H. P. Hanssen, der var en af de ledende personer i den danske bevægelse i Slesvig, holde tale ved den store genforeningsfest d. 11. juli 1920 i Dybbøl Skanser. Stedet der efter 1864 var blevet symbolet på det danske nederlag til Preussen og tabet af hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

Full title
H P Hanssen speaks at a Reunification celebration
Created
11 July, 1920
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved