National league of Serbian women publication

Description

English

This is a publication by the National League of Serbian Women. Here it lists some of the duties of league members, mostly to suppress disease in specific areas through different measures. While the publication was educational for civilians, members of the League were the main participants in the duties listed. Examples include the creation of field hospitals, disinfection and keeping towns clean. Its publication shows the change in status and position of women in Serbian society during the war.

The League was founded in Kragujevac in February 1915. Its purpose was to work on the suppression of infectious disease but also to care for orphans, refugees and the wounded if the state or Red Cross could not. Considering the Kingdom of Serbia was affected by a typhus epidemic in 1915, this sort of association was very useful.

Serbian

Пример

Одабран је део програма Националне лиге који говори о дужностима чланица лиге. Ове дужности су углавном биле усмерене на спречавање ширења епидемија на одређеној територији кроз покретање различитих акција, како едукативних , тако и конкретних акција са чланицама лиге као актерима. На пример отварање пољских болница, дезинфекција, одржавање чистоће у граду и слично.

Шта знамо о активностима лиге?

Ђаци и студенти би требало да буду упознати са различитим активностима жена у рату, кроз формирање различитих удружења и појединачна ангажовања. Овакви примери показују промену положаја жене у српском друштву тога времена. У овом конкретном случају ради се о Националној лиги српских жена, основаној у Крагујевцу, у фебруару 1915. године. Циљ лиге био је рад на сузбијању заразних болести и епидемија у време рата, брига о сирочићима, избеглицама и рањенима, уколико то не може да обезбеди држава или Црвени крст. Обзиром да је 1915. године на простору Краљевине Србије избила велика епидемија пегавог тифуса овакво удружење било је од велике користи друштву.

Full title
National league of Serbian women publication
Publisher
National League of Serbian Women
Format
Book
Held by
Narodna Biblioteka Srbije
Usage terms
Public Domain