Photo of returned Danish prisoners of war from Northern Schleswig at Frederiksborg Slot

Description

English

After the war ended in 1918, most Danish prisoners of war were sent back by ship via Copenhagen, where they were greeted as heroes. They were well looked after, and taken on various excursions such as a visit to the castle of Frederiksborg Slot in Hillerød (north of Copenhagen) where this picture was taken by Holger Damgaard, photographer for the daily newspaper Politiken.

As a result of the Second Schleswig War (1864) Denmark had been forced to surrender the Duchies of Schleswig and Holstein, which meant large numbers of predominantly Danish-minded people living in northern Schleswig (now Sønderjylland) were forced to live under German rule.

At the outbreak of war in 1914, all men between the ages of 18 and 44 and fit for military service were called for duty irrespective of their national sentiment. In reality this meant many Danish men were forced into the German army to fight for a country they didn’t support. Of the 30,000 Danish-minded men from north Schleswig who were forced to fight for Germany around 5,000 lost their lives. Even more were taken prisoner.

Danish

Som følge af 2. Slesvigske Krig mistede Danmark i 1864 herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Herved kom et stort antal dansksindede, der hovedsagligt var bosat i Nordslesvig (i dag Sønderjylland), under tysk herredømme.

Da krigen i 1914 brød ud, blev alle nordslesvigske mænd mellem 18 og 44 år, der var egnede til krig, indkaldt – uanset nationalt sindelag. Herved kom en del danskere til at kæmpe på tysk side i krigen og dermed kæmpe for et land, som de reelt ikke støttede.

Af de cirka 30.000 nordslesvigere, der blev sendt i krig, faldt omkring 5.000 mand i krigen og endnu flere endte i krigsfangenskab. Ved fredsslutningen kom de fleste dansksindede krigsfanger hjem over København med skib, hvor de blev modtaget som helte. Her fik de forplejning og kom på flere udflugter, bl.a. til Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor dette billede er taget af pressefotografen Holger Damgaard, ansat på dagbladet Politiken.

Full title
Photo of returned Danish prisoners of war from Northern Schleswig at Frederiksborg Slot
Published
1919
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved