Portrait of Erik Scavenius

Description

English

Erik Scavenius was the Danish foreign minister from 1913 to 1920, which included during World War One. One of his key aims was to ensure that Denmark remained neutral during the war and avoided any confrontation with Germany. His detailed knowledge of Germany and German diplomacy helped Denmark maintain its position, despite its strategic location as the gateway to the Baltic.

Scavenius was a shrewd diplomat and important to foreign trade. By involving key business people Scavenius managed to convince both Britain and Germany that they, too, had an interest in leaving Danish foreign trade alone, both in terms of export of provisions and import of coal and raw materials.

Danish

Erik Scavenius var udenrigsminister fra 1913-1920 og dermed udenrigsminister under hele 1. Verdenskrig. Scavenius’ vigtigste udenrigspolitiske mål var at sikre, dels at Danmark kunne forblive neutralt krigen igennem, dels at konfrontationer med Tyskland skulle undgås. Særligt Scavenius’ store kendskab til Tyskland og tysk diplomati blev afgørende for, at det lykkedes at holde Danmark, der ellers lå strategisk godt placeret ved indgangen til Østersøen, ude af krigen.

Også i forhold til den vigtige udenrigshandel, hvor Danmarks to største handelspartnere var England og Tyskland, blev Scavenius’ diplomatiske evner afgørende. Med inddragelse af repræsentanter fra erhvervslivet lykkedes det Scavenius at overbevise både England og Tyskland om, at det også var i deres interesse at respektere den danske udenrigshandel - både hvad angik eksport af fødevarer og import af kul og råstoffer.

Full title
Portrait of Erik Scavenius
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved