Description

English

In 1915 the Danish writer Johannes Jørgensen (1866-1956) published the documentary novel Klokke Roland, translated into English as False Witness, describing the German invasion of Belgium in 1914. This was, according to Jørgensen, a heinous act with bloody and cruel consequences for the Belgian people.

The publication created outrage among the Germen authorities and led to diplomatic tensions between Denmark and Germany. Things escalated to a point where the Germans demanded legal action be brought against Jørgensen and the daily newspaper Politiken, which had published a positive review of the book. The case was a delicate one for Danish authorities, who went to great lengths not to provoke a German invasion.

Danish

I 1915 udgav den danske forfatter Johannes Jørgensen den dokumentariske roman, Klokke Roland. I bogen beskriver Jørgensen tyskernes invasion af Belgien i 1914, i følge Jørgensen en bestialsk handling, der havde blodige og grusomme konsekvenser for den belgiske befolkning.

Publikationen forargede de tyske myndigheder og førte til diplomatiske spændinger mellem Danmark og Tyskland. Det kom så vidt, at der fra tysk side rejstes krav om sagsanlæg mod Jørgensen og dagbladet Politiken, der havde anmeldt bogen positivt.

Sagen var penibel for de danske myndigheder, der var meget optagede af ikke at provokere Tyskland og fremkalde en tysk invasion af Danmark.

Transcript