Reading room for the officers

Description

English

In its efforts to remain neutral during World War One, Denmark occupied itself with humanitarian work. The Danish government made an agreement with Germany and Austria-Hungary on one side and Russia on the other to receive wounded prisoners of war. While Russian prisoners were sent to a camp by Horserød, north of Copenhagen, the German and Austro-Hungarians were interned by the village of Hald near Viborg, Jutland.

This picture shows Russian officers relaxing in the reading room in their camp. It’s telling of the stark contrast between conditions during their internment in Germany and those in Denmark.

At the signing of the peace treaty in 1918 between Russia and the Central Powers most of the Russian officers were sent back home to an uncertain future, where the Bolsheviks had taken power.

Danish

I sine bestræbelser på at holde sig neutral under krigen, engagerede Danmark sig i det humanitære arbejde. På dansk initiativ blev en aftale indgået mellem på den ene side Tyskland og Østrig-Ungarn og på den anden side Rusland om udveksling af syge krigsfanger. Mens de russiske krigsfanger blev internerede i Horserød nord for København, blev de tyske og østrig-ungarske krigsfanger internerede i Hald nær Viborg.
På billedet ses russiske officerer, som slapper af i Horserødlejrens læsesal. Billedet er meget sigende for den kontrast, der var mellem de forhold, som de havde været interneret under i Tyskland, og de forhold som livet i dansk krigsfangelejr bød på. Med fredsafslutningen mellem Rusland og Centralmagterne blev mange af de russiske officerer sendt hjem til en uvis skæbne i et Rusland, hvor bolsjevikkerne havde taget magten.

Full title
Reading room for the officers
Published
1917 - 1918
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved