Scenes from the camp in Horserød

Description

English

In its efforts to remain neutral during World War One, Denmark occupied itself with humanitarian work. The Danish government made an agreement with Germany and Austria-Hungary on one side and Russia on the other to receive wounded prisoners of war. While Russian prisoners were sent to a camp by Horserød, north of Copenhagen, the German and Austro-Hungarians were interned by the village of Hald near Viborg, Jutland.

The pictures showing scenes from the camp at Horserød derive from an album that probably belonged to the Danish linguist Ingeborg Stemann who worked in the camp as a translator. She is seen in the bottom picture, alongside six Russian officers. Steman is known to have put in a huge effort to the benefit of the Russian prisoners of war, documenting their lives during their stay in Denmark.

At the signing of the peace treaty in 1918 between Russia and the Central Powers most of the Russian officers were sent back home to an uncertain future, where the Bolsheviks had taken power.

Danish

I bestræbelserne på at holde sig neutral under krigen, engagerede Danmark sig i det humanitære arbejde. Den danske regering indgik en aftale med Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland om at modtage syge krigsfanger. Mens de russiske krigsfanger blev internerede i Horserød nord for København, blev de tyske og østrig-ungarske krigsfanger internerede i Hald nær Viborg.
Billederne, som viser scener fra Horserødlejren, stammer fra et album, der formentligt har tilhørt den danske lingvist Ingeborg Stemann. Stemann, der var ansat i lejren som tolk, ses nederst sammen med seks russiske officerer. Hun ydede en stor indsats for de russiske krigsfanger og dokumenterede deres liv i Danmark. Med fredsafslutningen mellem Rusland og Centralmagterne i 1918 blev mange af de russiske officerer sendt hjem til en uvis skæbne i et Rusland, hvor bolsjevikkerne havde taget magten.

Full title
Scenes from the camp in Horserød
Created
1917 - 1918
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved