Trenches north of Copenhagen

Description

English

Denmark managed to remain neutral throughout World War One. But as part of preparations to defend this neutrality, a major defence force of 50,000 men was gathered. Most of this force was used to protect Copenhagen. Furthermore, and strictly against international law, the strait of Øresund between Denmark and Sweden was mined on German orders.

This picture shows the digging of trenches in Dyrehaven, a large park on the northern outskirts of Copenhagen. The defence position at Dyrehaven formed part of the major fortifications of Copenhagen. The city was, at the outbreak of war in 1914, heavily reinforced by the building of trenches, artillery batteries and shelters. Reinforcement of the position at Dyrehaven was carried out through private subscriptions. The aim was to close off the area between the fortification, Fortunen, and the strait of Øresund to guard against an attack on the capital from the north.

Danish

Det lykkedes Danmark at opretholde sin neutralitet under hele Første Verdenskrig. Som et led i forberedelserne for at hævde neutraliteten over for de krigsførende lande blev en større sikringsstyrke på 50.000 mand indkaldt, hvoraf størstedelen afsattes til forsvaret af København. Herudover blev Øresund i strid med folkeretten efter tysk pres mineret. På billedet ses arbejdet med at grave skyttegrave i Dyrehaven nord for København. Dyrehavestillingen var en del af Københavns Befæstning og blev i 1914 umiddelbart efter krigsudbruddet kraftigt udbygget med bl.a. skyttegrave, artilleribatterier og beredskabsrum. Udbygningen af Dyrehavestillingen blev udført for privat indsamlede penge og havde til formål at lukke området mellem Fortunfortet og Øresund for dermed at sikre sig mod en fjendtlig indtrængen nordfra.

Full title
Trenches north of Copenhagen
Created
1914
Format
Photograph
Held by
Det Konglige Bibliotek
Usage terms
Some rights reserved