Newspaper 'Vesnik' [the Herald]

Description

English

This edition of the newspaper Vesnik (the Herald) was published in Skoder, Albania, on 17 December 1915. It was supposed to be printed every second day, to inform Serbian troops in Albania of the situation on the frontline and also to boost morale. But it only ever had one edition.

It was printed in the Roman alphabet, used for most western European languages, not the Serbian language. The newspaper explains this is because there was no Cyrillic printing press in Skoder, one that prints Slavic languages. In addition, there were no Serbian letters. The letter Ć or Č was replaced by CH. The Albanian press was conditioned to print mainly in Italian, so letters absent from the Italian language were not available for this publication.

Serbian

О каквом часопису се ради?

Лист Весник изашао је у Скадру 17. децембра 1915. године. Као што у овом, првом броју, пише, лист је последица потребе информисања српске војске и цивила у Албанији. Лист је требало да излази сваког другог дана. Међутим, постављени број часописа је једини који је изашао. Основна идеја овога листа била је да се извештава о ситуацији на фронту, ради на подизању морала војске, о чему говори и виц који је објављен у првом и једином броју скадарског Весника.

По чему је овај часопис изузетан?

На први поглед ове новине су необичне јер су писане латиницом и то без употребе карактеристичних знакова српског језика. У тексту се налази одговор на овакав начин штампања. Наиме у Скадру није постојало неких слова српске латинице, па су слова најчешће мењана другим, доступним словима, као на пример слово Č ili Ć u CH. Услед недостатка неких слова која су слабије употребљавана у Италијанском језику постављана су слова која су била на располагању, а по звучности су блиска словима која недостају.

Transcript

Transcript

English

[partial transcription]

For the last month since we have been in Skoder we have often felt the need for a newspaper which should inform our audience about political and war-related events in this country and abroad. In order to satisfy the need we have decided to start ‘Vesnik’ [the Herald], which will have one specific goal: to inform readers about political and war-related news in this country and abroad.

The technical conditions in Skoder are poor. The lack of Cyrillic and Serbian Latin letters is forcing us to print Vesnik with letters the only letters that are available in the sole printing establishment in Skoder. It is a fact that this will tire our readers, especially because of the lack of our (Serbian) letters, which are not present in Latin, but we believe that our readers will be grateful even for this kind of publication as a way of getting information about what is going on around us and also in Allied countries.

We felt it necessary to say these few words to explain and excuse ourselves to our readers.

Serbian

[делимична транскрипција]

За ових месец дана од како смо у Скадру толико се пута осетила потреба за једним новинама које би обавештавале нашу публику о политичким и ратним догађајима у земљи и на страни. Да би ту неопходну потребу задовољили ми смо одлучили да покренемо ''Весник'', који ће имати искључиви циљ: обавештавање публике о политичким и ратним новостима у земљи и на страни.
Техничке прилике у Скадру су врло сиромашне. Оскудица у ћирилици и српској латиници принуђава нас да '' Весник'' штампамо словима којима једина штампарија у Скадру располаже. То ће заморити наше читаоце при читању, нарочито због оскудице у нашим словима којих у латиници нема, али ми сматрамо да ће нам они ипак бити захвални на томе, што ће се и на овај начин обавестити о томе шта се код и око нас и у савезничким земљ1ама догађа.
Сматрали смо за потребно рећи ово неколико речи ради обавештења и оправдања пред нашим читаоцима.

Full title
Newspaper 'Vesnik' [the Herald] published in Albania
Published
17 December 1915
Created
17 December 1915
Format
Newspaper
Held by
Narodna Biblioteka Srbije
Usage terms
Public Domain