Click here to skip to content

Hungarian studies: part 1 (general reference)

This listing provides details of reference works relating to Hungarian studies available on open access in the British Library Reading Rooms together with a selection of those held in the collections to be found in the British Library's general on-line catalogues. The shelfmark of each item is given at the end of every citation.

General bibliographies

British books in Hungary 1945-1978. Budapest: Hungarian Publishers and Booksellers Association, 1979.

2725.c.203

 
Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. London: Europa Publications, 1998.

OPL947.0025

 
Gulyás, Pál. A bibliográfia kézikönyve, a legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. Budapest: Könyvértékesítõ Vállalat, 1984.

2725.d.721

 
Kovács, Ilona. Hungarika-anyagot õrzõ külföldi könyvtárak címjegyzéke. Hungarica to be found in libraries abroad. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990-

2719.k.1689

 
Kovács, Ilona. Külföldi hungarika-anyagot õrzõ magyar könyvtárak címjegyzéke. Foreign Hungarica to be found in Hungarian libraries. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1994.

2719.k.1926

 
Lewanski, Richard C. Eastern Europe and Russia/Soviet Union; a handbook of West European archival and library resources. New York, London: KG Saur , 1980. [The Joint Committee on Eastern Europe Publications Series, no.9.]

OPL947.0074

 
Library resources in Britain for the study of Eastern Europe and the former USSR. Compiled by Gregory Walker and Jackie Johnson. Wheatley: G. Walker, 1992.

HLR947

 

Hungarian national bibliography; library catalogues

Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis quos recensuit Ladislaus Mezey. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.

MSS017.3912

 
Kubinyi, Mária. Libri manuscripti graeci in bibliothecis budapestinensibus [ie. The National Széchényi Library and the Library of the Eötvös Loránd Tudományegyetem] asservati. Budapestini, 1956.

MSS017.3912

 
Kurucz, György. Guide to documents and manuscripts in Great Britain relating to the Kingdom of Hungary from the earliest times to 1800. London: Mansell Publishing Ltd., 1992.

HLR.943.9

 
Szabó, George. Corvinus manuscripts in the United States. A bibliography. New York: Kossuth Foundation, 1960. [Hungarian bibliography series, no. 2]

MSS002.092

 
Harvard University Library. A catalogue of the fifteenth-century printed books. Vol. 1. Books printed in Germany, German-speaking Switzerland and Austria-Hungary. Binghamton: Center for Medieval and Early Renaissance Studies, State University of New York at Binghamton, 1991. [Medieval & Renaissance texts & studies vol. 84]

RAR093.016UNI

 
Sajó, Géza and Soltész, Erzsébet. Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. 2 vols. Budapestini: in Aedibus Academiae Scientiarum Hungaricae, 1970.

RAR093.016

 
Short title catalogue of Hungarian books printed before 1851 in the British Library. [Compiled by Geoffrey Arnold]. London: British Library, 1995.

RAR.090.9439

 
Országos Széchényi Könyvtár. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Szechenyiana asservantur. Editiones non Hungarice et extra Hungariam impressae. 3 vols. Composuerunt Elisabetha Soltész, Catharina Velenczei, Ágnes W. Salgó. Budapestini, 1990.

RAR094.2016HUN

 
Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600. Az Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottságának irányítása alatt Borsa Gedeon [et al.] munkája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971.

RAR090.9439

 
Régi Magyarországi Nyomtatványok 1601-1635. Szerkesztette Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983.

RAR090.9439

 
Régi Magyarországi Nyomtatványok 1636-1655. Szerkesztette Heltai János. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000.

RAR090.9439

 
Szabó, Károly - Hellebrant, Árpád. Régi Magyar Könyvtár II.kötet. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvû hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Budapest: Magyar Tudományos. Akadémia, 1885.

RAR090.9439

 
Sztripszky, Hiador. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájának I-II. kötetéhez. Pótlások és igazítások, 1472-1711. Budapest, 1967.

RAR090.9439

 
Szabó, Károly. Régi Magyar Könyvtár. III-dik kötet. Magyar szerzõktõl külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvû nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Budapest: M. Tud. Akadémia, 1896-1898. [2 parts.]

RAR090.9439

 
Szabó, Károly - Hellebrant, Árpád. Régi Magyar Könyvtár. III-dik kötet. Magyar szerzõktõl külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvû nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. Füzet 1-5. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990-1996.

RAR090.9439

 
Szabó, Károly. Régi Magyar Könyvtár. I. kötet. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1879.

RAR090.9439

 
Petrik, Géza. Magyar Könyvészet 1712-1860. Összeállította Petrik Géza. Hasonmás kiadás. 4 vols. Budapest: Kiadja Dobrowsky Ágost, 1888-1892.

RAR090.9439

 
Bibliographia Hungariae. Magyarország bibliographiája 1712-1860. VI. Nyomda- és kiadástörténeti mutató az 1-5. kötetben közreadott magyarországi és külföldi magyar nyelvû 1712-1800 között megjelent nyomtatványokhoz. Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 1972.

RAR090.9439

 
The László Waltherr Collection of Hungarian pamphlets in the British Museum. A catalogue compiled by L. G. Czigány. London: Szepsi Csombor Kör, 1969. [Miscellaneous pamphlets, broadsides, playbills dated mainly from 1770-1863]

2725.g.2318

 
Petrik, Géza. Magyar Könyvészet 1860-1875, etc. 2 vols. Budapest, 1885-1890.

HRL015.439

 
Petrik, Géza. Bibliographia Hungariae. Magyar Könyvészet 1886-1900. Az 1886-1900 években megjelent magyar könyvek, térképek, és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. Budapest: Magyar Könyvkereskedõk Egyesülete, 1903-1913.

HLR015.439

 
Petrik, Géza. Magyar Könyvészet 1901-1910. Az 1901-1910 években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása a tudományos folyóiratok repertóriumával. (füz.15-22). Szerkesztette Petrik Géza és Barcza Imre. Budapest: Magyar Könyvkereskedõk Egyesülete, 1915-1929.

HLR015.439

 
Magyar Könyvészet 1911-1920. Barcza Imre címanyagának felhasználásával . sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1939-1942.

HLR015.439

 
Magyar Könyvészet 1921-1923, etc. Budapest: Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedõk, Zenemûkiadók és Zenemûkereskedõk Országos Egyesülete, 1924-1926.

HLR015.439

 
Magyar Könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. 7 vols. Budapest: Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár, 1923-1980.

HLR015.439

 
Magyar könyvészet 1961-1962. A magyarországi könyvek, zenemûvek és térképek címjegyzéke. Szerkeszti az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztálya. Budapest, 1963-

HLR015.439

 
Iványi-Grünwald, Béla. The Béla Iványi-Grünwald collection of Hungarica. A catalogue. Edited with a short biographical notice and with a bibliography of his writings by Lóránt Czigány. London: Szepsi Csombor Literary Circle, 1967. [Publications of the Szepsi Csombor Literary Society. English series no.1]

2773.d.10a/12773.d.11

 
Iványi-Grünwald, Béla. Hungarica. English books, prints, maps, periodicals, etc., relating to Hungary. Catalogue. Compiled by Lóránt Czigány. Alphampstone: Jocelyn Iványi, 1967.

2773.d.8

 
Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek, Sajtórepertórium, Periodikumok 1976- Budapest Országos Széchényi Könyvtár, 2000/1-

HRRCD-ROM

 

Hungarian studies

Bakó, Elemér. Guide to Hungarian studies. 2 vols. Stanford, California: Hoover Institution Press, Stanford University, 1973. [Hoover Institution Bibliographical series no.52]

HLR943.9

 
Budapest. Mátyás Sárközi, compiler. Oxford: Clio Press, 1997. [The world bibliographical series no. 198]

HLR943.912

 
A companion to Hungarian studies. Edited by László Kósa. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999.

YA.2000.a.42750

 
Erdei, Ferenc. Information Hungary. Oxford: Pergamon Press, 1968. [Countries of the world. Information series no. 2]

HLR943.9

 
Guide to research and scholarship in Hungary. Edited by Marton Tolnai, Peter Vas-Zoltan. 2 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, Bloomington: Indiana University Press, 1989.

YH.1989.b.916

 
Kabdebo, Thomas. Hungary. Oxford: Clio Press, 1980. [The world bibliographical series no.15]

HLR943.9

 
Miska, John. Canadian studies on Hungarians. An enlarged supplement 1995. Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1995.

YA.1996.b.7797

 
Szentmihályi, János - Vértesy, Miklós. Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához. A guide to Hungarian and foreign reference books. Budapest: Gondolat, 1963.
2773.d.6
2720.a.26

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk