Click here to skip to content

Hungarian studies: part 2 (dictionaries, directories, encyclopaedias)

This listing provides details of reference works relating to Hungarian studies available on open access in the British Library Reading Rooms together with a selection of those held in the collections to be found in the British Library's general on-line catalogues. The shelfmark of each item is given at the end of every citation.

Dictionaries

Bilingual dictionaries

Nagy, György. Angol-magyar idiómaszótár: angol és amerikai szókapcsolatok. English-Hungarian dictionary of idioms: British and American English. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1996.

YA.1999.a.1862

 
Országh, László - Futász, Dezsõ - Kövecses, Zoltán. Magyar-angol nagyszótár. Hungarian-English dictionary. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998.

HLR494.511

 
Országh, László - Magay, Tamás. Angol-magyar nagyszótár. English-Hungarian dictionary. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998.

HLR494.511

 
Országh, László. Angol-magyar nagyszótár. English-Hungarian dictionary. 2 vols. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.

HLR494.511

 
Országh, László. Hungarian-English dictionary. Magyar-angol szótár. 2nd edition completely revised and enlarged. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963.

OIA494.511

 
Országh, László. Magyar-angol szótár. 3. függelékkel ellátott kiadás. 2 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969.

HLR494.511

 

Monolingual and etymological dictionaries

Magyar értelmezõ kéziszótár / [szerkesztõk Juhász József ... et al.] 2. átd. kiad. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.

HLR 494.511

YF.2006.b.2063

 
Kiss, Gábor. Magyar szókincstár: rokon értelmû szavak, szólások és ellentétek szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 1999.

YA.2001.a.17821

 
Lancz, Edina. A magyar jelnyelv szótára. Dictionary of Hungarian sign language. Budapest: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1999.

YA.2001.b.1553

 
A magyar nyelv értelmezõ szótára. Szerkesztette Balázs János [et al.]. 7 kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1966.

HLR494.511

 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Fõszerkesztõ Benkõ Lóránd. 4 kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967-1984.

X.0981/150

 
Régi magyar glosszárium: szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Szerkesztette Berrár Jolán és Károly Sándor. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984.

YA.1990.b.9378

 

Multilingual dictionaries

Dictionarium bibliothecarii practicum ad usum internationalem in 22 linguis. The librarian's practical dictionary in 22 languages.Edited by Zoltán Pipics. 7th edition. München: Verlag Dokumentation, London: Library Association Publishing, 1977.

2719.c.19

 
Hatnyelvû mezõgazdasági szótár (német, angol, francia, spanyol, magyar, orosz). Összeállította Günther Haensch, Gisela Haberkamp de Anton. Budapest: Mezõgazdasági Kiadó, 1997.

YA.1999.b.2210

 
Móra, Imre. Húsznyelvû kiadói szótár. Wörterbuch der Verlagswesens in zwanzig Sprachen. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974.

X.981/10444

 
Publisher's practical dictionary in 20 languages. Dictionnaire pratique de l'edition en 20 langues. Wörterbuch des Verlagswesens in 20 Sprachen. Edited by Imre Móra. London: Saur, 1984.

HUR070.503

 
Thompson, Anthony. Vocabularium bibliothecarii ac supplementum hungaricum - a könyvtáros hatnyelvû szótára. magyar kiegészítés Pipics Zoltán. 2 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971-72.

2719.e.33

 

Directories

Alapítványi adattár. Hungarian foundation directory. 3 vols. Budapest: Magyar Alapítványi Központ, 1992-1994.

YA.1996.a. 10283

 
Directory of libraries and book agents in the former Soviet Union and Eastern Europe. Edited by R.M. Hogg. Boston Spa: The British Library, 1994.

HLR enquiry desk 027.047

2719.k.1428

 
Eastern European business directory. Edited by Frank X. Didik. Detroit, Mich.: Gale Research, 1992.

AA 654 Business

 
East-West links: directory of information providers in the former Soviet Union and Central-Eastern Europe. Wetherby, Boston Spa: British Library Document Supply service, 1996. [Directory of libraries and book agents, issued every two years]

HUR027.0947

 
Ki mit gyárt, kutat, tervez, szolgáltat, forgalmaz - termelõfogyasztás. 2 v. Szerkesztette Solt Sándor. Budapest: Mûszaki Könyvkiadó, 1988.

YA.1993.b.3171

 
Ki, mit, hol, hogyan gyógyít? Magyar természetgyógyászok névsora. Szerkesztõ Árokszállási Éva. [Budapest]: Westinvest, 1991. [A directory of natural healers]

YA.1992.a.12257

 
Magyar szervezetek a világban 1995. Összeállította Tóth Ágnes. 3. bõv. kiad. Budapest: Marketing Igazgatóság, 1995. [Hungarian organisations in the world]

ZA.9.a.9241

 
Magyar tagságú nem kormányzati nemzetközi szervezetek, 1984. Szerkesztette Imre Lászlóné. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézet, NTSZ Koordinációs Bizottság, 1984. [International non-governmental organisations]

YA.1993.a.11616

 

Magyarország múzeumai: múzeumlátogatók kézikönyve. Budapest: Kulturtrade Kiadó, [1996]. [Museums in Hungary]

YA.1998.b.3821

 

Encyclopaedias

Akadémiai kislexikon. Fõszerkesztõk: Beck Mihály és Peschka Vilmos. 2 v. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989-1990.

YA.1995.b.6285

 
Magyar Larousse enciklopédikus szótár. Fõszerkesztõ Bakos Ferenc és Szávai János. 3 v. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991-1994.

YA.1995.b.8986

 
Magyar nagylexikon. Akadémiai Konzultatív Szerkesztõbizottság. 19 v. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993-2004

HLR039.945

ZA.9.a.7085

 
Révai Nagy Lexikona. Szerkesztette Révai Mór János. 21 kötet. Budapest, 1911-1936. 1 kiegészítõ kötettel.

HLR039.945

 
Új Magyar Lexikon. Szerkesztette az Akadémiai Kiadó Szerkesztõsége. 7 v. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959-1962, kiegészítõ kötet 1962-1980.

HLR039.945

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk