Click here to skip to content

Hungarian studies: part 3 (architecture, archives, art, atlases and maps)

This listing provides details of reference works relating to Hungarian studies available on open access in the British Library Reading Rooms together with a selection of those held in the collections to be found in the British Library's general on-line catalogues. The shelfmark of each item is given at the end of every citation.

Architecture

Britain and Hungary. Contacts in architecture and design during the nineteenth and twentieth century. Essays and studies. Edited by Gyula Ernyey. Budapest: Hungarian University of Craft and Design, 1999.

YC.2001.a.10086

 
Kubinszky, Mihály. Modern építészeti lexikon. Budapest: Mûszaki Könyvkiadó, 1978.

X.429/7570

 
Rév, Ilona. Építészet és enteriõr a magyar századfordulón. Budapest: Gondolat, 1983.

X.429/14485

 
Zádor, Anna. Építészeti szakszótár. Budapest: Corvina, [1984].

X.958/26924

 

Archives

Dóka, Klára. Rendi levéltárak térképeinek katalógusa. Budapest: Új Magyar Központi Levéltár, 1991.

S.185/18(15)

 
Ember, Gyõzõ. A levéltári segédletek. With summaries in Russian and French. Budapest, 1958. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai, no. 4. Levéltártan és történeti segédtudományok, no.1]

Ac.7308/4(d)

 
Ember, Gyõzõ. Levéltári terminológiai lexikon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai, no. 4. Levéltártan és történeti forrástudományok, no.4] [An encyclopaedia of archival terminology]

Ac.7308/4(d)[4]

 
A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa. Vol. 2, part 2 Kamarai térképek 700-1551. szám. Szerkesztette Dóka Klára, Lakos János. Budapest, 1988. [A catalogue of maps in the Hungarian National Archives]

S.185/20

 
Magyarország levéltárai. Szerkesztette Blazovich László, Müller Veronika. Budapest-Szeged: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 1996. [Archives in Hungary]

YA.2000.a.39128

 

Art

Dictionary of art libraries in Europe, or libraries with important art holdings: a preliminary list. Bristol: The Library, Bristol Polytechnic, Faculty of Art and Design. IFLA Round Table of Art Librarians, 1979. [Includes libraries in Hungary]

HLQ026.7

 
Hempel, Eberhard. Baroque Art in Central Europe: Germany, Austria, Switzerland, Hungary, Czechoslovakia, Poland; Painting and sculpture: seventeenth and eighteenth centuries. Architecture: sixteenth to eighteenth centuries. Harmondsworth: Penguin Books, 1965.

HLR709.43 2029.b-c

 
Hungary arts directory. London: Visiting Arts, 1999.

ZC.9.b.7401

 
Kortárs magyar mûvészeti lexikon. Szerk. Aknai Tamás ...[et al.] Budapest: Enciklopédia Kiadó, 1999-

Uncatalogued

 
Leletek a magyar fotográfia történetébõl. Válogatta Szilágyi Gábor, Kardos Sándor. Budapest: Képzõmûvészeti Könyvkiadó, [1983].

X.421/26269

 
Seregélyi, György. Magyar festõk és grafikusok adattára. Életrajzi lexikon az 1800-1988 között alkotott festõ és grafikusmûvészekrõl. Szeged: Seregélyi György, 1988. [An encyclopaedia of Hungarian painters and graphic artists]

YA.1990.b.10090

 

Varga, Nándor Lajos. Adattár a magyar mûvészi grafikához. Rézkarcolók 1900-1936. Budapest: Szerzõ, 1937. [Hungarian engravers]

YA.1991.a.8654

 
Zádor, Anna - Genthon István. Mûvészeti lexikon. 4 vols. Budapest, 1965-1968. [An encyclopaedia of visual arts].

X.0421/68

 

Atlases, maps

Atlas of Eastern Europe. Washington D.C.: Government Printing Office, 1990.

Maps Ref.G.5.(EUR).(10).

 
Gróf, László. Carta Hungarica, térképgyûjtemény (1540-1841) Budapest: Interpress, 1988. [Catalogue of material on exhibition in the Nádasdy Castle Museum, Sárvár]

Maps Ref.J.6a.(41)

 
Lazarus Secretarius, the first Hungarian mapmaker and his work. Edited by Lajos Stegena. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.

Maps Ref.J.6a.(34)

 
Magocsi, Paul Robert. Historical atlas of East Central Europe. Seattle and London: University of Washington Press, 1993.

Maps Ref.G.5.(EUR).(11.)

 
A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa. Vol. 2, part 2 Kamarai térképek 700-1551. szám. Szerkesztette Dóka Klára, Lakos János. Budapest, 1988. [A catalogue of maps in the Hungarian National Archives]

S.185/20

 
A magyarországi kéziratos vízrajzi térképek katalógusa 1867-ig. Catalogus mapparum ex manuscriptis hydrographicarum archivis hungaricis excerptarum, usque ad annum 1867. Összeállította Fodor Ferenc. Budapest: Tankönyvkiadó, 1954-56. (3 parts) [A Budapesti Mûszaki Egyetem Központi Könyvtára: tudományos mûszaki bibliográfiák sz.1, 3, 5]

Maps Ref.J.a.(27)

 
Papp-Váry, Árpád - Hrenkó, Pál. Magyarország régi térképeken. Budapest: Gondolat, 1989.

Maps Ref.J.6a. (35)

 
Szathmáry, Tibor. Descriptio Hungariae. Magyarország és Erdély nyomtatott térképei 1477-1600. Fusignano, Italy: Presso Grafiche Morandi, 1987.

Maps Ref.J.6a. (44)

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk