Click here to skip to content

Hungarian studies: part 6 (Jewish studies, language, law, literature)

This listing provides details of reference works relating to Hungarian studies available on open access in the British Library Reading Rooms together with a selection of those held in the collections to be found in the British Library's general on-line catalogues. The shelfmark of each item is given at the end of every citation.

Jewish studies

Braham, Randolph. The Hungarian Jewish catastrophe. Selected and annotated bibliography. New York: Social Science Monographs, 1984. 2nd ed. rev. and enl. [East European monographs no. 162.]

2725.d.94

 
Dalmat, Dan. Bibliographia Hungarica-Judaica / Magyar-zsidó bibliográfia, 1945-1990. Budapest: Géniusz, 1991.

2725.g.2194

 
Haraszti, György. Magyar zsidó levéltári repertórium. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993- [Hungarian Jewish archival material].

ZA.9.a.7088

 
Magyar-zsidó lexikon. Szerk. Újvári Péter. [Reprint]. Budapest: Makkabi, 2000.

04034.i.53

 
Scheiber, Sándor. Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993. [Hungaria Judaica no.3]

2725.g.2189

 
Jews in Hungary: a select bibliography of works in the British Library
 

Language

Balázs, Géza: The story of Hungarian: a guide to the language. Budapest: Corvina, 1999.

YA.2000.a.7399

 
Balogh, Dezsõ. A mai magyar nyelv kézikönyve. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971.

X.950/11983

 
Hungarian linguistics. Edited by F. Kiefer. Amsterdam: Benjamins, 1982.

X.950/25376

 
A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Fõszerkesztõ Sípos Lajos. Budapest: Magyar Könyvklub, 2002. 2., jav. kiad.

YF.2004.b.489

 
A magyar nyelv könyve. Fõszerkesztõ A. Jászó Anna. Budapest: Trezor, 1994. 2. kiad.
YA.1995.b.11503
 
Studies in English and Hungarian contrastive linguistics. Edited by L. Dezsõ and W. Nemser. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.
X.950/6889
 
Szathmári István. Helyesírásunk alapjai. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

YA.1997.a.11873

Law

Constitutions of the countries of the world. Edited by A.P. Blaustein and G. H. Flanz. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, 1971- [Hungary in vol.VIII.]

OPL.340.504

 
The European Legal 500: Law firms in Europe and the Middle East. Edited by John Pritchard. 10th ed. London: Legalease, 2000. [See p.583-607 for information on Hungary].

OPL345.06

 
Maczó, Ágnes. Új magyar alkotmány. Budapest: Inter Leones, 1995.

S.189/6

 
Móra, Imre. Angol-magyar jogi szótár. [Budapest]: Mûszaki Fordító Vállalat, 1990.

YA.1993.a.25334

 
Móra, Imre. Magyar-angol jogi szótár. [Budapest]: Mûszaki Fordító és Szolgáltató Rt., 1996.

YA.1999.a.1868

 

Literature

 

General

Czigány, Magda. Hungarian literature in English translation published in Great Britain 1830-1968. A bibliography. London: Szepsi Csombor Literary Circle, 1969. [Publications of the Szepsi Csombor Literary Society. English series no.2]

2773.d.10

 
Debreczeni, Kornélia Sz. Magyar írói álnév lexikon. Lexicon pseudonymorum hungaricum. Budapest: Petõfi Irodalmi Múzeum, 1992.

HLR808

 
Gulyás, Pál. Magyar írói álnév lexikon. Lexicon pseudonymorum hungaricum. Budapest, 1956.

HLR808.2038.f.

 
Ki kicsoda a magyar irodalomban? Válogatta, szerkesztette és írta Gremsperger László, Gyeskó Ágnes. Budapest: Könyvkuckó, 1996.

YA.1998.a.5140

 
Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig / Erõs Zoltán. Budapest: Akkord, c2004.

YF.2006.a.17660

 
Magyar irodalmi lexikon. Fõszerkesztõ: Benedek Marcell. 3 kötet Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963-1965.

HLR894.511

 
A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Fõszerkesztõ Sípos Lajos. Budapest: Magyar Könyvklub, 2002. 2., jav. kiad.

YF.2004.b.489

 
Tezla, Albert. An introductory bibliography to the study of Hungarian literature. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964.

HLR894.511

 
Tezla, Albert. Hungarian authors: a bibliographical handbook. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1970.

HLR894.511

 
Új magyar irodalmi lexikon. 2., jav., bõv. kiad. Fõszerkesztõ Péter László. Budapest: Akadémiai Kiadó Rt., 2002. 3 vols.

HLR 894.511

 
Ungarisches biografisches Archiv. Magyar életrajzi archívum. Hungarian biographical archive. München: K G Saur Verlag, 1993-

Mic.F.760 Reading Room

 

History and criticism

Aczel, Richard. National character and European identity in Hungarian literature 1772-1848. Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1996. [Officina Hungarica vol. 6]

YA.1998.b.4256

 
Czigány, Lóránt. The Oxford history of Hungarian literature from the earliest times to the present. Oxford: Clarendon Press, 1984.

HLR894.511

 
The Everyman companion to East European literature. Edited by Robert B. Pynsent. London: Dent, 1993.

HLR809.8947

 
A history of Hungarian literature. Written by István Nemeskürty. [et al.] Budapest: Corvina Kiadó, 1983.

X.950/27271

 

Neighbouring countries

Bori, Imre. A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Újvidék: Forum Könyvkiadó, 1982.

X.958/22366

 
A csehszlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-1995. Fõszerkesztõ: Fónod Zoltán. Pozsony/Bratislava: Madách-Posonium Kft.,1997.

YA.1998.b.3849

 
Görömbei, András. Napjaink kisebbségi irodalma. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

YA.1995.a.22384

 
Romániai magyar irodalmi lexikon: szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, mûvelõdés. Fõszerkesztõ Balogh Edgár. [et al.] Bukarest: Kriterion, 1981-

X.0950/876

 
Romániai magyar irodalom. Szerkesztette Kántor Lajos, Láng Gusztáv. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973.

X.809/52718

 

Émigré literature

Borbándi, Gyula. Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Budapest: Hitel, 1992.

2725.e.2183

 
Nagy, Csaba.  A magyar emigráns irodalom lexikona. Budapest: Az MTA Irodalomtudományi Intézete, Petõfi Irodalmi Múzeum, 1990-

ZA.9.a.6973

 

Children's literature

Borbély, Sándor. Kik írtak gyermekeknek? A gyermek- és ifjúsági irodalom kislexikona A-tól Z-ig. [Budapest]: Unió Lap- és Könyvkiadó Junior Szerkesztõsége, 1996.

YA.1998.a.8344

 
Ki kicsoda a mai gyermekirodalomban? Életrajzi kislexikon kortárs írókról, költõkrõl. Írták Székelyné Sipos Klára és Botosné Koscsó Ilona. Budapest: OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Debrecen: Csokonai, 1988.

YA.1991.b.6494

 
Povsic, Frances F. Eastern Europe in children's literature. An annotated bibliography of English-language books. New York, London: Greenwood, 1986.

2725.c.916

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk