Click here to skip to content

Hungarian studies: part 8 (official publications, patents, printing, paper-making and watermarks)

This listing provides details of reference works relating to Hungarian studies available on open access in the British Library Reading Rooms together with a selection of those held in the collections to be found in the British Library's general on-line catalogues. The shelfmark of each item is given at the end of every citation.

Official publications

Legislation of the Hungarian Parliament. Budapest: The Hungarian Parliament, 1993-

S.423/23

 
Magyar Közlöny. A Magyar Köztársaság hivatalos lapja. [Hungarian official gazette]

OGH 70(6)

 
Official Publications of the Soviet Union and Eastern Europe 1945-1980; a select annotated bibliography. Edited by Gregory Walker. London: Mansell, 1982.

OPL947.0043

 

Patents

Betûrendes szabadalmi tárgymutató. Budapest: Országos Találmányi Hivatal, 1953. [An alphabetical subject index to patents]

08234.e.34

 
Fejezetek a magyar szabadalomtörténetbõl : régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig, 1782-1848 / készült Bittó Béla gyujtése alapján. Sopron : Soproni Egyetem ; Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2002.

YF.2005.a.16368

 
Szabadalmi közlöny és központi védjegy-értesítõ. Bulletin des brevets et bulletin central des marques. Budapest: Országos Találmányi Hivatal, 1960-

AA 654.(HUN) Business

 
A szellemi alkotásokról szóló jogszabályok 1995: az összeállításban megtalálhatók a szerzõi jogi törvény, az új találmányi törvény. Budapest: Közlöny- és Lapkiadó Kft., 1995. [Magyar Közlöny különszám.]

S.444/10

 
Patent law. Budapest: Hungarian Patent Office, 1996.

OPK.2003.x.36

 
Szendy, György L. Ötnyelvû szabadalmi szótár: német, angol, francia, spanyol, orosz, magyar függelékkel. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985. [A dictionary of patent law in five languages: German, English, French, Spanish, Russian with a Hungarian supplement].
YA.1986.a.8798
[Düsseldorf edition without Hungarian supplement].

AA 161 Business

 

Printing, paper-making and watermarks

Ballagi, Aladár. A magyar nyomdászat történelmi fejlõdése 1472-1877. Budapest, 1878.

11899.b.14

 
Bolgár, Iván - Végh, Oszkár. Könyvnyomtatás Magyarországon. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1973-75. 3 vols.

Cup.550.g.11

 
Ecsedy, Judit V. A régi magyarországi nyomdák betûi és díszei, 1473-1600. Budapest: Balassi Kiadó : OSZK, c2004. (Hungaria typographica, 1)

YF.2005.b.406

 
Ecsedy, Judit V. Titkos nyomdahelyû régi magyar könyvek 1539-1800. Budapest: Borda Antikvárium, 1996.

2725.g.2765

 
Gyurgyák, János. Szerkesztõk és szerzõk kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.

2708.h.895

 
Malatyinszki, József. A békéscsabai Tevan-nyomda egy évszázada, 1903-2003. Békéscsaba: Kner-Tevan Alapítvány, 2003.

LF.31.b.986

 
Molnár, József. Misztótfalusi Kis Miklós. Budapest: Balassi Kiadó ; Berlin : Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 2000.

2708.h.896

 
Pilinyi, Péter. A magyar nyomdászat úttörõi a XIX. században. Budapest: Pátria Nyomda, 1994.

2708.h.625

 
Varga, Nándor Lajos. Vízjegyek: kézzel merített magyar vagy külföldi magyar vonatkozású papírosokon 1330-tól 1896-ig. Budapest: Balassi Kiadó, 1995. With summaries in English and German.

2708.h.678

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk