Click here to skip to content

Hungary 1956: 1956 in literature

This catalogue was originally compiled to mark the fortieth anniversary of the Hungarian revolution of 1956. It is intended as a reference guide for research students of post-war Central and Eastern Europe, the Cold War and Hungarian history.

 • 1956: magyar írók novellái / [gyűjtötte és összeállította Pomogáts Béla ; szerzők Aczél Tamás ... et al.] (Budapest: Noran, 2006). 579 p.
[YF.2006.a.30372]
 
 • ARDREY, Robert. Shadow of heroes: a play in five acts ... (London: Collins, 1958). 127 p.
[11785.k.14]
 
 • ARDREY, Robert. [Shadow of heroes. German] Schatten der Helden: Schauspiel ... / übertragen von Franz Höllering ... (In: Theater heute. 1961, no. 5, pp. I-XVI)
[P.903/19]
 
 • BARLAY, Stephen, pseud. [i.e. István BOKOR] - SASDY, Peter, pseud. [i.e. Péter SÖMJÉN]. Four black cars: a novel ... / translated from the Hungarian by Paul Tabori (London: Putnam, [1958]). 260 p.
[012591.ppp.22]
 
 • BARTIS Ferenc. A túlélõ megdicsõülése ... : drámák (Budapest: Összmagyar Testület - a CÉH, 1996). 189 p.
[YA.1999.a.1586]
 
 • BENEDIKTY Béla. Gangok népe : trilógia (Budapest: Marcus Kiadó, 2005). 156 p., port. Contents: A gyerek -- Szerelem -- A gangok népe
[YF.2006.a.20061]
 
 • BERKESI András. Októberi vihar: [a novel]. 2. kiad. (Budapest, 1959). 426 p.
[11437.c.19]
 
 • BERKESI András. Októberi vihar - Vihar után. 4., változatlan kiad. (Budapest: Magvetõ Könyvkiadó, 1970). 678 p.
[X.989/17178]
 
 • CSICSERY-RÓNAY István. Költõk forradalma: antológia, 1953-1956 / szerkesztette Csicsery-Rónay István (Washington (Vienna printed), 1957). 103 p.
[X.908/15412]
 
 • DUCSAY Sándor. Betonszobrok : az 1956-os forradalom : irodalmi forgatókönyv / Paul Garrison regénye alapján írta Ducsay Sándor (Dunaharaszti: Nap Alapítvány : Püski : "Csillagom" Producer Iroda, 2004). 76 p.
[YF.2005.a.3211]
 
 • ÉRTAVY BARÁTH Kata. Történelem - kitûnõ: regény az 1956-os szabadságharc idejébõl (Cleveland, Ohio, [1966]). 180 p., ill.
[X.909/9141]
 
 • ÉRTAVY BARÁTH Kata. [Történelem - kitûnõ. English] Teaspoonful of freedom / [by] Katalin Értavy-Baráth in collaboration with Joseph M. Értavy-Baráth; translation edited by Elizabeth Chittenden ([Astor Park, Fla.: American Hungarian Literary Guild , 1968]). 222 p.
[YA.1993.a.19719]
 
 • Ezerkilencszázötvenhat, te csillag: a forradalom és a szabadságharc olvasókönyve / [szerkesztette Medvigy Endre, Pomogáts Béla] (Budapest: Püski, 1991). 236 p.
[YA.1994.a.873]
 
 • FISCHER Tibor. Under the frog ([Edinburgh]: Polygon, 1992). 250 p.
[YK.1994.a.13107]
 
 • FISCHER Tibor. [Under the frog. Hungarian] A béka segge alatt / fordította Bart István (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1994). 364 p.
[YA.1996.a.19818]
 
 • FÓNAY Jenõ. Kálvária 1956: mint Krisztus Pilátus elõtt, Ecce Homo, Golgota (Budapest: a szerzõ magánkiadása, 1996). 161 p., ill.
[YA.1998.a.5147]
 
 • GALGÓCZI Erzsébet. Fogódzó nélkül: válogatott novellák (Budapest: Századvég, 1994). 340 p. (Századvég Könyvtár. Irodalom)
[YA.1995.a.2965]
 
 • GALGÓCZI Erzsébet. Vidravas: regény (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984). 263 p., port.
[YA.1990.a.9464]
 
 • GÉRECZ Attila. Gérecz Attila, a költõ, 1956 mártírja / [szerkesztette Kárpáti Kamil] ([Budapest]: Stádium, 1991). 195 p., ill.
[YA.1995.b.6277]
 
 • GÖMÖRI György. Polish and Hungarian poetry, 1945 to 1956 (Oxford: Clarendon Press, 1966). xi, 266 p.
[X.908/7748]
 
 • GYURKÓ László. Faustus doktor boldogságos pokoljárása (Budapest: Magvetõ Kiadó, 1979). 587 p.
[X.989/80708]
 
 • HALÁSZ Péter. Tatárok a Széna-téren: regény (Niagara Falls, Ont. [printed]: Rodostó Kiadó, [1960?]). 256 p.
[X.909/2966]
 
 • Hulló levelek vére: történetek 1956-ról / [összeállította Pomogáts Béla] (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996). 237 p.
[YA.1998.a.5148]
 
 • IVANJI, Ivan. Ein ungarischer Herbst: Roman (Wien: Picus, 1995). 234 p.
[YA.1999.a.10081]
 
 • JÓKAI Anna. Krónikásének, 1956-2006: több szólamban (Budapest: Széphalom Könyvműhely, 2006). 20 p., ill.
[YF.2006.a.26661]
 
 • JUHÁSZ Vilmos - ROTHBERG, Abraham. Flashes in the night: a collection of stories from contemporary Hungary / edited by William Juhász and Abraham Rothberg, under the auspices of the East Europe Institute (New York: Random House, [1958]). 87 p.
[X.900/3132]
 
 • KABDEBO, Thomas. Minden idõk: regény / Kabdebó Tamás (München: Újváry "Griff" Verlag, 1978). 78 p.
[X.950/36151]
 
 • KABDEBO, Thomas. [Minden idõk. English] A time for everything: in witness of the 1956 Hungarian Revolution / translated by Len Rix (Maynooth: Cardinal, 1996). iii, 140 p.
[YK.1996.a.15876]
 
 • KARINTHY Ferenc. Epepe (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979). 268 p., port. (Karinthy Ferenc mûvei)
[YL.1990.a.560]
 
 • KECSKÉSI-TOLLAS Tibor. [Füveskert. English] From the Hungarian revolution: a collection of poems / edited by David Ray; adapted from the Hungarian "Füveskert" edited by Tibor Tollas (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1966). xxiv, 186 p., facsims.
[X.909/7274]
 
 • KECSKÉSI-TOLLAS Tibor. Gloria Victis: az 1956-os magyar szabadságharc költõi visszhangja a nagyvilágban / a verseket összegyûjtötte és az antológiát szerkesztette Tollas T. [Poems, with Hungarian translations] (München, 1966). 422 p., ill.
[X.909/7875]
 
 • KISJÓKAI Erzsébet. [Titokzatos jel a falon. French] Signe sur le mur ... 4me édition (Bruxelles: Éditions Magyar Ház, [1958]). 191 p. Translated from Hungarian
[X.909/27130]
 
 • KISJÓKAI Erzsébet. The writing on the wall (Manchester: Hungarian Chaplaincy, Cardinal Mindszenty Club, [1958]). 186 p. Translated from Hungarian
[YA.1997.a.19331]
 
 • KOPRÉ József. Lõporfüstben '56-ban (Budapest: FSP Literátor DTP Nyomda, 1993). 271 p.
[YA.1995.a.22390]
 
 • LAJOSSY Sándor. [Lidike. English] Lidike: details from the Hungarian uprising, 1956 / [translated from the Hungarian by Ferenc Szabó] (London: Turul Press, 1977). 84 p.
[X.709/32203]
 
 • LEHMANN, Marcus. Vanished: a tale of the Hungarian revolution (London: Honigson Publishing Co, 1964). 89 p. (Past and Present Series)
[X.0908/35.(2)]
 
 • MARTON Endre. The forbidden sky (Boston, Toronto: Little, Brown & Co., [1971]). xii, 306 p.
[X.809/16577]
 
 • One sentence on tyranny: Hungarian Literary Gazette anthology / compiled by G. Pálóczi-Horváth; translated and supervised by Paul Tábori and John Sakeford (London: Waverley Press, 1957). 110 p.
[12362.aa.43]
 
 • PESTI József. A vulkán peremén: Magyarország 1952 és 1956 között (Debrecen: Mester Kiadó, 1996). 189 p., port.
[YA.1998.b.4142]
 
 • PLUCH, Thomas. Der Aufstand: Wien im Feuerschein der ungarischen Revolution: Filmprosa (Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1986). 134 p., ill.
[YA.1990.a.22785]
 
 • Polscy poeci o wegierskim pazdierniku: antologia / wybór, wstap i noty: György Gömöri (London: Polska Fundacja Kulturalna, 1986). 63 p. Introduction and some poems in both Polish and Hungarian
[YC.1988.a.2521]
 
 • POMOGÁTS Béla. Irodalmunk szabadságharca: egy esztendõ irodalmi élete (Budapest: Gondolat, 1989). 135 p. Includes bibliographical references
[YA.1990.a.10615]
 
 • RADIO FREE EUROPE. Talking to Eastern Europe: a collection of the best reading from the broadcasts and background papers of Radio Free Europe / edited and introduced by G. R. Urban (London: Eyre & Spottiswoode, [1964]). 303 p.
  George Mikes: Two answers, pp. 128-140 (on Reckoning by Tibor Déry and Lunch in the castle by Gyula Illyés)
  G. R. Urban: A journey, pp. 141-149 (on László Németh's The journey)
[X.909/1387]
 
 • ROMAN, Eric. The best shall die (London: Peter Davies, 1961). 271 p.
[Nov.3255]
 
 • SEBESTYÉN György. The doors are closing: [a novel] (London: Angus & Robertson, [1958]). 254 p.
[NNN.12173]
 
 • SETTERLIND, Bo. Mot våldet: Svenska dikter publicerade med andledning av Ungern-revolten 1956 / I urval av B. Setterlind (Stockholm, 1956). 37 p.
[011565.g.33]
 
 • SMITH, John Meredith. Return to Hungary (Edinburgh: Pentland Press, 2000). xi, 260 p.
[H.2001/4505]
 
 • SZABO, Thomas, pseud. [Colère à Budapest. English] Boy on the rooftop / translated by David Hughes (London: Heinemann, 1958). 145 p.
  An account of the author's experiences in the Hungarian revolution, 1956
[09315.de.31]
 
 • Számadás: magyar írók elbeszélései 1956-ról / [válogatta, szerkesztette és sajtó alá rendezte Tabák András] (Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1986). 542 p.
[YA.1994.a.878]
 
 • SZILÁGYI Ferenc. Világ csodája: a szerzõ kiadatlan versei 1956-ból / Szalay Lajos rajzaival (Budapest: Szenci Molnár Társaság, 1994). 123 p., ill., port. (Magyar költõk a költészetért, 4)
[YA.1996.a.13891]
 
 • URQUHART, Macgregor. Hungary fights!: [a novel] (London: Brown, Watson, [1957]). 158 p. (Digit Books)
[W.P.9655/16]
 
 • VÁCI Mihály. Lobogó jegenyék : Váci Mihály ismeretlen naplója 1956 októberéből, versei és vallomásai / válogatta, szerkesztette és az előszót írta Tasnádi Gábor (Budapest: Közdok, c2004). 246 p., ill.
[YF.2006.a.22544]
 
 • VÉGH Oszkár. A félelem árnyékában (1944-1956): riportregény ([Budapest]: General Press Kiadó, 1999). 171 p.
[YA.2000.a.32637]
 
 • Vérrel virágzó 1956: negyven magyar költõ versei / [szerkesztette Benke László] (Budapest: Hétkrajcár Kiadó, 1996). 212 p., ill.
[YA.1999.a.2768]

 

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk