Click here to skip to content

Hungary 1956: reprisal

This catalogue was originally compiled to mark the fortieth anniversary of the Hungarian revolution of 1956. It is intended as a reference guide for research students of post-war Central and Eastern Europe, the Cold War and Hungarian history.

 • ANGYAL István. Angyal István saját kezû vallomása / a szöveget gondozta, a dokumentumokat válogatta, a jegyzeteket készítette és a névmutatót összeállította Eörsi László (Budapest: Pesti Szalon, 1991). 215 p.
[YA.1996.a.17275 ]
 
 • BÁLINT László. A megtorlás Szegeden (Szeged: Belvedere Meridionale, 2004) v, 276 p. (Szemtanú, 6) Includes bibliographical references and index
[YF.2006.a.23695]
 
 • DIKÁN Nóra. Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai (Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 1992-) Includes indexes
[YF.2004.a.26574]
 
 • FÓNAY Jenõ. Megtorlás (Zürich: Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti Kör, 1983). 242 p.
[X.808/38915]
 
 • GERÕ András - PETÕ Iván. Befejezetlen szocializmus: képek a Kádár-korszakból ([Budapest]: Tegnap és Ma Alapítvány - Te-Art Rt., 1997). 240 p., chiefly ill., ports.
  1. Forradalom után, pp. [13]-24
[LB.31.c.9929]
 
 • Halottaink, 1956 / [szerkesztette Balassa János ... et al.] (Budapest: Katalizátor Iroda, 1989). 2 v.
[YA.1995.a.9868]
 
 • HUSZÁR Tibor - SZABÓ János. Restauráció vagy kiigazítás?: a kádári represszió intézményesülése, 1956-1962 (Budapest: Zrínyi Kiadó, 1999). 435 p.
[YA.2000.a.32612]
 
 • Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez / [szerkesztõk: Horváth Ibolya … et al.] (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992-1996)
  Contents: Vol.1 Kúriai teljes ülések, ÁVH-s kihallgatások, "Párt"-ítéletek, Rehabilitációk, Az 1956-os megtorlás iratai - Vol.2 Kúriai teljes ülések, Vizsgálatok és "vallomások", "Párt"-ítéletek, Elvi határozatok, Az '56-os megtorlás iratai - Vol.3 Kúriai teljes ülések, Államvédelmi felülvizsgálatok, "Párt"-ítéletek, Törvényességi óvások, Tárgyalási jegyzõkönyvek - Vol.4. Kúriai teljes ülések, Népbírósági statisztikák, IM-állásfoglalások, Kegyelmi elõterjesztések, Nagy Imre és társai ügye 1989-ben - Vol.5 Kúriai teljes ülések, Katonai bíráskodás, MDP KV jegyzõkönyvek, Sztálin halála - izgatásért perek, Bírák forradalmi bizottsága
  Includes official documents of the reprisals and of the revaluation of the Imre Nagy case in 1989
[ZA.9.a.6974]
 
 • JOBBÁGYI Gábor. "Ez itt a vértanúk vére": az 1956 utáni megtorlási eljárások / [lektorálta és az elõszót írta Kahler Frigyes] (Budapest: Kairosz Kiadó, 1998). 239 p., [4] p. of plates, ill., ports.
[YA.1999.a.4354]
 
 • KAHLER Frigyes. Joghalál Magyarországon, 1945-1989 ([Budapest]: Zrínyi Kiadó, 1993). 291 p., ill., facsims.
  I. rész. Az eltiport forradalom után, pp. 15-136
[YA.1996.b.7019]
 
 • KÕ András - NAGY J. Lambert. A hazáért éltek, haltak! Kivégzettek 1948-1956 (Budapest: Publica, 1994). 242 p., ill., ports.
  On political executions
  A kivégzettek névsora: pp. 207-240
[YA.1996.b.7023]
 
 • MÁLNÁSI Ödön. Magyar mártyrok. 2. kiad. (London: Süli József, 1958). 62 p., port.
[10866.a.27]
 
 • SZABÓ Árpád. A Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom: 1956. november - 1957. június / [elõszó: Uszta Gyula] (Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1977). 164 p., [12] leaves of plates, ill. Includes bibliographical references
[X.808/42900]
 
 • Tájékoztató az amnesztia rendeletrõl: a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a közkegyelemrõl szóló 1963. évi 4. sz. törvényerejû rendelete: a Magyar Hírek melléklete (Budapest, 1963). 45 p.
[P.701/55]
 
 • Tanulmányok: telepítés-, település-, családtörténet, megtorlás '57-ben, egészségügy, források / szerkesztette Dobos Gyula (Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 1996). 311 p., ill., ports., maps, facsims. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 5)
  Dobos Gyula: Tolna megye az 1956-os forradalom után, pp. 191-220
[YA.2002.a.922]
 
 • TARDOS Tibor. A tengervíz sós: emlékezés az íróperre ... (Párizs: I.U.S, 1987). 198 p.
[YA.1994.a.1594]
 
 • Tetemrehívás / [bevezetõ: Fejtõ Ferenc] (Párizs: Irodalmi Újság - Szikra Nyomda, 1988). 174 p., ill. (Az Irodalmi Újság Sorozata) Includes correspondence in French and English
[YA.1995.b.5851]

 

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk