Click here to skip to content

Hungary 1956: studies in retrospect (part 3)

This catalogue was originally compiled to mark the fortieth anniversary of the Hungarian revolution of 1956. It is intended as a reference guide for research students of post-war Central and Eastern Europe, the Cold War and Hungarian history.

 • KAHLER Frigyes - KISS Sándor M. Kinek a forradalma?: erõszakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, ismét sortüzek, a Nagy per (Budapest: Püski Kiadó - Kortárs Könyvkiadó, 1997). 343 p.
[YA.1999.a.2781]
 
 • KAPPELT, Olaf. Ungarische Tragödie '56 (München: Universitas, 1987). 294 p.
[YA.1991.a.12472]
 
 • KECSKEMETI, Paul. The unexpected revolution: social forces in the Hungarian uprising (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1961). vi, 178 p.
[X.709/1108]
 
 • KENDE, Pierre. Az én Magyarországom / Kende Péter (Budapest, Osiris Kiadó, 1997). 287 p.
[YA.1998.a.5132]
 
 • "Keresem a fényt -": történeti vázlatok, magyarul, Budapesten. "In search of light -": sketches on history, in Hungarian, published in Budapest, 1956-1989 / [compiled by] Mária Mayer (Edgebury: Lexa, 1995). 250 p., ill., facsims., ports. With some text in English and Russian
[YK.1996.a.10666]
 
 • KERSTEN, Heinz. Aufstand der Intellektuellen. Wandlungen in der kommunistischen Welt: ein dokumentarischer Bericht (Stuttgart, [1957]). 188 p.
[9103.x.17]
 
 • KIRÁLY Ernõ. Die Arbeiterselbstverwaltung in Ungarn. Aufstieg und Niedergang, 1956-1958: ein Dokumentarbericht (München, 1961). 111 p. (Untersuchungen zur Gegenwartskunde Südosteuropas, no. 3)
[X.0709/821.(3)]
 
 • KONKOLY Kálmán - ÁBRÁNYI Aurél. Ein Land in Flammen: der Opfergang Ungarns (München, 1956). 157 p.
[08074.g.15]
 
 • KOPÁCSI Sándor. 13 dni nadziei: Wegry 1956 ([Warszawa]: Medzyzakladowa Struktura "Solidarnosci", [1985?]). 56 p.
  Samizdat publication. "Thirteen days of hope"
[Sol.237b]
 
 • KOVÁCS Andor. Forradalom Somogyban: az 1956-os forradalom és elõzményei a csurgói járásban (New Brunswick, N.J.: Magyar Öregdiák Szövetség, Bessenyei György Kör, 1988). 198 p. (Tanúk, korukról, 8) Bibliography: pp. 197-198
  On events in Somogy County and the Csurgó District
[YA.1991.a.15134]
 
 • KOVÁCS Imre. Népiség, radikalizmus, demokrácia: publicisztikai írások / [sajtó alá rendezte Valuch Tibor] (Budapest: Gondolat - Nyilvánosság Klub - Századvég, 1992). 373 p., port. (Ars scribendi)
  Megint megtalátuk az utat, pp. 195-209
  A forradalom és tanúi, pp. 20-225
[YA.1993.a.23963]
 
 • KOVRIG, Bennett. Communism in Hungary: from Kun to Kádár (Stanford: Hoover Institution Press, 1979). xviii, 525 p. (Histories of ruling communist parties) Includes bibliographical references
  Part Five. Power lost and regained, pp. 285-357
[X.809/54304]
 
 • KÖZI-HORVÁTH József. Magyarság és kereszténység ötvenhatban (München: a Nemzetõr kiadása, 1981). 47 p.
  "Hungarian national identity and Christianity in 1956"
[YA.1993.a.9552]
 
 • LASKY, Melvin Jonah. The Hungarian revolution: the story of the October uprising as recorded in documents, dispatches, eyewitness accounts and world-wide reactions / edited by M.J. Lasky (London: Martin Secker & Warburg, 1957, published for the Congress for Cultural Freedom). 318 p., ill.
[09314.g.45]
 
 • LENDVAI, Paul. Magyarország kívülrõl, avagy A túlélés mûvészete ([Budapest]: Láng Kiadó, [1990]). 173 p.
  Az októberi felkelés elõtörténete és következményei, pp. 27-37
[YA.1992.a.15056]
 
 • LENDVAI, Paul. [Magyarország kívülrõl, avagy A túlélés mûvészete. English] Hungary: the art of survival / translated by Noel Clark with the author (London: Tauris, 1988). 178 p., map. Includes bibliography (pp. 169-172) and index
[YC.1989.a.7299] and [Cup.410.f.1208]
 
 • LITVÁN György. Októberek üzenete: válogatott történeti írások (Budapest: Osiris Kiadó, 1996). 379 p.
  A sztálinizmus, pp. 319-356
[YA.1997.a.7778]
 
 • LOMAX, Bill. Hungary 1956 (London: Allison and Busby, 1976). 222 p. (Motive) Includes bibliography (pp. 212-214) and index
[X.809/41460]
 
 • LOMAX, Bill. [Hungary 1956. Hungarian] Magyarország, 1956 / fordította és jegyzetekkel ellátta Krassó György (Calgary: Magyar Szabadságharcos Világszövetség, 1982). 255 p. Includes bibliographical references
[X.808/38629]
 
 • LOMAX, Bill. [Hungary 1956. Hungarian] Magyarország, 1956 / fordította [és kiegészítette] Krassó György. Bõv. magyar nyelvû kiad. (Párizs: Magyar Füzetek kiadása, 1982). 239 p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez, 1)
[X.808/37379]
 
 • LOMAX, Bill. [Hungary 1956. Polish] Wegry 1956 (Warszawa: CDN, 1986). 152 p., ill.
  Samizdat publication
[Sol.210.c]
 
 • LOVAS Márton. Mi történt Budapesten október 23-tól november 4-ig [1956] / dokumentumok és jelentések alapján írta Lovas M. (Budapest,1957). 155 p., ill.
[9317.a.3]
 
 • Magyar '56 / [írta: Borbándi Gyula ... et al.; elõkészítette és szerkesztette Székelyhidi Ágoston] (Budapest: Magyarok Világszövetsége 1956-os Bizottsága, 1996). 2 v. Contents: v. 1 Forradalom és szabadságharc Magyarországon; Hatások a Kárpát-medencében -- v. 2 Megtorlás, ellenállás, emigráció Magyarországon, a Kárpát-medencében, Nyugaton
[YA.1998.b.4141]
 
 • Magyar munkástanácsok 1956-ban: dokumentumok / sajtó alá rendezte Kemény István és Bill Lomax (Párizs: Magyar Füzetek, 1986). 332 p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez, 5) Bibliography: pp. 331-332
  On Workers' Councils
[YA.1990.a.5226]
 
 • [Magyar munkástanácsok 1956-ban. English] Hungarian workers' councils in 1956 / Bill Lomax, editor; [translated from the Hungarian by Bill Lomax and Julian Schöpflin] ([New York]: Social Science Monographs, 1990). 666 p. (East European monographs, no. 294)
[YC.1993.a.2248]
 
 • Magyar politikai írások 1951-1976 / Csery C.M. ... [et al.] (Wangen: Duna Könyvkiadó Vállalat, [1977]). 190 p.
[YA.1997.a.19509]
 
 • Magyarország a XX. században / [szerkesztõbizottság: Bekény István ... et al.; fõszerkesztõ: Kollega Tarsoly István] (Szekszárd: Babits Kiadó, 1996-). ill.
  Az "új szakasz" és a forradalom előzményei, v.1 p. 191-203
  Forradalom és szabadságharc, v.1 p. 203-214
  A kommunista egyeduralom restaurálása, v.1 p. 214-229
[ZA.9.a.11887]
 
 • MÁTÉS Károly. A magyar nemzeti állameszme. A magyar újjászületés eszközei (Budapest: HOGYF Editio, 1994). 203 p.
  1956 tegnap, ma és holnap, pp. 7-21
  Visszaemlékezés 1956-ra. Kiegészítő dokumentum, pp. 21-22
[YA.1996.b.7026]
 
 • MATÚZ Gábor. Zsidógyilkosságok 1956-ban? : vádak és tévhitek : védőbeszéd a +1 Éjjeli menedékért ([Budapest]: Kairosz Kiadó, 2004). 159 p.
[YF.2005.a.14599]
 
 • MÉRAY Tibor. Budapest, 23 octobre 1956 (Paris, 1966). 347 p., ill., map (Part of the series "Ce jour-là")
[X.800/2085]
 
 • MÉRAY Tibor. That day in Budapest: October 23, 1956 / translated by Charles Lam Markman (New York: Funk and Wagnalls, 1969). 503 p.
[X.809/27660]
 
 • MÉSZÁROS Gyula. Az 1956-os forradalom eseményei Pápán és környékén (Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004). 307 p., ports., facsims.
[YF.2006.a.11170]
 
 • MICHELLER Magdolna. Egyetemisták és a hatalom: a magyar egyetemi hallgatók és a hatalom viszonya, 1945-1957 (Szeged: József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1992). 113 p.
[YA.1998.b.3479]
 
 • MIKES György. The Hungarian revolution (London: Andre Deutsch, 1957). 192 p., ill.
[9316.aa.19]
 
 • MIKES György. The Hungarian revolution (London: Collins, 1958). 192 p. (Comet Books)
[W.P.6891/25]
 
 • MIKES György. A study in infamy: the operations of the Hungarian Secret Police, AVO, based on secret documents issued by the Hungarian Ministry of the Interior (London: Andre Deutsch, 1959). 175 p.
[5321.a.61]
 
 • MOLDEN Fritz - POGÁNY Eugen Géza. Ungarns Freiheitskampf. 2. Auflage (Wien, 1957). 127 p., ill.
[09315.k.40]
 
 • MOLNÁR Miklós. La démocratie se lève à l'Est: société civile et communisme en Europe de l'Est: Pologne et Hongrie ([Paris]: PUF, 1990). 387 p. (Publications de l'Institut universitaire de hautes études internationales Genève) Includes bibliographical references
  Chapter III. Entre réforme et révolution: les modèles d'action. pp. 159-205
[YA.1990.b.8063]
 
 • MOLNÁR Miklós. [De Béla Kun à János Kádár. English] From Béla Kun to János Kádár: seventy years of Hungarian communism / translated by Arnold J. Pomerans (New York - Oxford: Berg, 1990). [336] p. Includes bibliographies and index
  Chapter 9. Imre Nagy and the 1956 Revolution, pp. 154-175
  Chapter 10. The Kádár régime, pp. 176-227
[YC.1990.a.10772]
 
 • MOLNÁR Miklós. Victoire d'une défaite: Budapest 1956 (Paris: Fayard, 1963). 63 p. (Le monde sans frontières) Bibliography: pp. 353-357
[X.709/7999]
 
 • MOLNÁR Miklós. [Victoire d'une défaite. English] Budapest 1956: a history of the Hungarian revolution … / translated by Jennetta Ford (London: Allen and Unwin, 1971). 303 p., maps
[X.809/11482]
 
 • MOLNÁR Miklós. [Victoire d'une défaite. Hungarian] Egy vereség diadala / a magyar szöveget gondozta Kis János (Párizs: Magyar Füzetek, 1988). 223 p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez, 9) Includes bibliographical references
[YA.1990.a.5686]
 
 • MOLNÁR Miklós. [Victoire d'une défaite. Hungarian] Egy vereség diadala: a forradalom története / [a magyar szöveget Kis János gondozta] Új bevezetéssel bõv. kiad. (Budapest: Socio-typo - 1956-os Intézet, 1998). 291 p. Includes bibliographical references
[YA.2000.a.39119]
 
 • NAEGELEN, Marcel Edmond. La révolution assassinée: Hongrie, octobre-novembre 1956 (Paris, 1966). 254 p.
[X.709/4548]
 
 • NAGY Balasz [i.e. Balazs]. Budapest 1956: the Central Workers' Council (London: Socialists Unlimited, 1980). 22 p. (International socialism reprint, no. 2)
[X.0700/3113(2)]
 
 • NAGY István. "--a fiatal szívek forradalma" : a szegedi pedagógiai főiskolások 1956-ban (Szeged: Bába Kiadó : SZTE Juhász Gyula Felsooktatási Kiadó, 2005). 220 p.
[YF.2006.a.22487]
 
 • "Egy nép kiáltott. Aztán csend lett": az 1956-os forradalom Székesfehérvárott / [szerkesztette Csurgai Horváth József] (Székesfehérvár: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1996). 442 p., ill. Summary in English and German
[YA.1998.b.4092]
 
 • NILSSON, Ingemar E. Arbetarråden i Polen och Ungern: en dokumentation av arbetarrörelsens spontana kamp 1956-57 och det systematiska undertryckandet av denna ([Stockholm]: Federativs, 1976). 80 p. (Federativserien, 20)
[X.519/22542]
 
 • OLTVÁNYI László. Harcok Dél-Budapesten 1956 (München: Magyar Szabadságharcos Világszövetség, 1981). 214 p., ill.
[X.800/30610]
 
 • OLTVÁNYI László. Szemelvények a magyar történelembõl (München: “Pro Libertate” - 1956 Egyesület, [198-?]). 55 p.
[YA.1997.a.19578]
 
 • Oly sok viszály után: a forradalom 33. évfordulóján / [szerkesztette Benke László] (Amsterdam: Uitgeverij Forum, 1989). 440 p., ill., ports.
[YA.1997.a.7111]
 
 • ÓMOLNÁR Miklós. Tizenkét nap, amely--: 1956. október 23. - november 4.: események, emlékek, dokumentumok / [a könyv anyagát összegyûjtötte, a dokumentumokat válogatta és a kötetet szerkesztette Koltay Gábor] ([Budapest]: Szabad Tér, 1989). 562 p. Includes bibliographical references
[YA.1990.a.26137]

 

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk