Click here to skip to content

Hungary 1956: contemporary sources

This catalogue was originally compiled to mark the fortieth anniversary of the Hungarian revolution of 1956. It is intended as a reference guide for research students of post-war Central and Eastern Europe, the Cold War and Hungarian history.

 • 1956 és a politikai pártok: politikai pártok az 1956-os forradalomban, 1956. október 23-november 4.: válogatott dokumentumok / [szerkesztette Vida István] (Budapest: MTA Jelenkor-kutató Bizottság, 1998). 571 p.
[YA.2000.a.42757]
 
 • The 1956 Hungarian revolution: a history in documents / compiled, edited and introduced by Csaba Békés, Malcolm Byrne, János Rainer ; assistant editors, József Litkei, Gregory F. Domber (Budapest: Central European University Press, 2002). l, 598 p., ill., maps (National Security Archive Cold War readers) Includes bibliographical references and index
[YF.2004.a.880]
 
 • '56 Zalában: a forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai, 1956-1958 / [a dokumentumokat válogatták és a kötetet szerkesztették: Csomor Erzsébet, Kapiller Imre] (Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 1996). 538 p. (Zalai Gyûjtemény, 40) Includes bibliographical references
[X.0700/770(40)]
 
 • ARNET, Edwin. Aufstand der Freiheit: Dokumente zur Erhebung des ungarischen Volkes / die Redaktion und Gestaltung besorgten E. Arnet, Hans Kasser … [et al.] (Zürich, [1957]). 120 p., ill.
[9316.aaa.22]
 
 • [A collection of pamphlets dealing with events in Hungary in the autumn of 1956] [1956]. 17 pt.
[Cup.400.i.10] and [Cup.401.i.10]
 
 • [A collection of leaflets issued by the Forradalmi Bizottmány and other bodies during the Hungarian revolution of 1956] ([Budapest…], 1956). 29 pt.
[Cup.504.ee.3]
 
 • DUPKA György - HORVÁTH Sándor. '56 Kárpátalján: dokumentumgyûjtemény (Budapest - Ungvár: Intermix, 1993). 138 p., ill. (Kárpátaljai Magyar Könyvek, 25)
[YA.1998.a.3993]
 
 • El nem égetett dokumentumok / [szerkesztette Koltay Gábor, Bródy Péter] (Budapest: Szabad Tér Kiadó, 1990-
[ZA.9.a.4446]
 
 • Gyõr, 1956: dokumentumgyûjtemény / [a szerkesztõbizottság tagjai: Andréka Bertalan ... et al.; szerkesztõség: Bana József ... et al.] (Gyõr: Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 1996). 2 v., ill., ports., map (Gyõri tanulmányok, 18/1996)
  Daily police reports
[P.801/1408(18)]
 
 • Hiányzó lapok 1956 történetébõl: dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából / [válogatta, az elõszót és a jegyzeteket írta Vjacseszlav Szereda, Alekszandr Sztikalin; a dokumentumok feltárásában, a jegyzetek készítésében közremûködött, az életrajzi jegyzeteket írta és a fényképeket válogatta Jelena Orehova; történész szakértõk: Tofik Iszlamov, Rem Uszikov; fordítók: Bazsó Tibor … et al.] (Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993). 326 p., ports. (Zenit Könyvek)
  From the archives of the Communist Party of the Soviet Union
[YA.1995.a.22367]
 
 • The Hungarian revolution of 1956: a collection of documents from the British Foreign Office / Eva Haraszti-Taylor (Nottingham: Astra, 1995). xxxii, 404 p. Includes index
[YC.1995.a.2105]
 
 • HUNGARICUS, pseud. [i.e. FEKETE Sándor]. Complete text of the "Hungaricus" pamphlet written and disseminated secretly in Hungary in December 1956 (Brussels, [1959]). 21 p. (Documents, 1)
[X.0702/4.(1)]
 
 • HUNGARICUS, pseud. [i.e. FEKETE Sándor]. Kilka nauk z demokraticznej i narodowej rewolucji wegierskiej. In: Miósz, C.: Wegry …, pp. 47-116. 1960
[9104.p.8]
 
 • Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez / [szerkesztõk: Horváth Ibolya … et al.] (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992-1996)
  Contents: Vol.1 Kúriai teljes ülések, ÁVH-s kihallgatások, "Párt"-ítéletek, Rehabilitációk, Az 1956-os megtorlás iratai - Vol.2 Kúriai teljes ülések, Vizsgálatok és "vallomások", "Párt"-ítéletek, Elvi határozatok, Az '56-os megtorlás iratai - Vol.3 Kúriai teljes ülések, Államvédelmi felülvizsgálatok, "Párt"-ítéletek, Törvényességi óvások, Tárgyalási jegyzõkönyvek - Vol.4. Kúriai teljes ülések, Népbírósági statisztikák, IM-állásfoglalások, Kegyelmi elõterjesztések, Nagy Imre és társai ügye 1989-ben - Vol.5 Kúriai teljes ülések, Katonai bíráskodás, MDP KV jegyzõkönyvek, Sztálin halála - izgatásért perek, Bírák forradalmi bizottsága
  Includes official documents of the reprisals and of the revaluation of the Imre Nagy case in 1989
[ZA.9.a.6974]
 
 • IZSÁK Lajos - SZABÓ József - SZABÓ Róbert. 1956 plakátjai és röplapjai: 1956. október 22. - november 5. / [összeállította és szerkesztette Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert] (Budapest: Zrínyi, 1991). 585 p., facsims. Some text in German and Russian
  Posters and pamphlets
[YA.1993.b.7206]
 
 • Kiáltvány / [signed: József Dudás] a Forradalmi Bizottmány nevében. [On wages and salaries] ([Budapest?, 1956]). s. sh.
  A manifesto
[Cup.600.a.1.(25)]
 
 • KISZELY Gábor. ÁVH: egy terrorszervezet története (Budapest: Korona Kiadó, 2000). 378 p.
[shelfmark pending]
 
 • MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA. A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948-1956 / [összeállította, jegyzetekkel ellátta és szerkesztette Habuda Miklós ... et al.] (Budapest: Napvilág Kiadó, 1998). 524 p.
[YA.2000.a.8704]
 
 • A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetõségének nyilatkozata a magyar néphez! [Proposals for the establishment of a stable government] ([Budapest], 1956). s. sh.
[Cup.600.a.1.(32)]
 
 • A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezetõ testületeinek jegyzõkönyvei / [sorozatszerkesztõ Balogh Sándor; közreadja a Politikatörténeti Intézet] (Budapest: InteraRt, 1993-)
  Includes bibliographical references and index. Contents: Vol.1. 1956. november 11. - 1957. január 14. - Vol.2. 1957.január 25. - 1957. április 2. - Vol.3. 1957. április 5. - 1957. május 17.
  Minutes taken at the sessions of the executive bodies of the Hungarian Socialist Workers' Party
[ZA.9.a.7079]
 
 • Magyar testvéreink! Bajtársak! (Budapest, 1956). s. sh.
  A revolutionary proclamation by the leadership of the Hungarian Army
[Cup.600.a.1.(25)]
 
 • Magyarok! Régi székházunkban … megkezdte mûködését a Független Kisgazdapárt Országos Központja … (Budapest, 1956). s. sh.
  An announcement of the National Centre of the Independent Smallholders' Party
[Cup.600.b.1.(16)]
 
 • Ötvenhat októbere és a hatalom / [a dokumentumokat sajtó alá rendezte Horváth Julianna és Ságvári Ágnes; szerkesztette és a jegyzeteket készítette Horváth Julianna és Ripp Zoltán] (Budapest: Napvilág Kiadó, 1997). 324 p. Contents: [1] A Magyar Dolgozók Pártja vezetõ testületeinek dokumentumai 1956. október 24-28. -- [2] A pártvezetés végnapjai 1956. október 23-31. / Ripp Zoltán
[YA.2000.a.32632]
 
 • Rendõrségi napi jelentések / [közreadja a Belügyminisztérium és az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete Közalapítványa] (Budapest: Belügyminisztérium - 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete Közalapítványa, 1996-). v. (Belügyi iratok, 1)
  Daily police reports
[S.456/7]
 
 • TÓTH Ferenc. Az 1956-os forradalom Makón a dokumentumok tükrében (Makó: Szirbik Miklós Társaság, 1996). 45 p. (Szirbik Miklós Társaság Füzetei, 4)
[YA.2002.a.897]
 
 • VARGA László Á. - PÁSZTOR Cecília. Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára (Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 2001-). v. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból ; 37)
[P.801/1133(37)]
 
 • We cannot let Russian armor crush the people of Hungary!: [on events in Hungary, November 1956] (New York: Contemporary Issues, [1956]). s. sh.
[Cup.600.b.1.(16)]
 
 • Zárt, bizalmas, számozott: tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963 (dokumentumok) / szerkesztette Cseh Gergõ Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit (Budapest: Osiris Kiadó, 1999). 541 p.
[YA.2000.a.42732]

 

Contact

Ildi Wollner, Curator, Hungarian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7583

E-mail: ildiko.wollner@bl.uk