Click here to skip to content

Current Slovak periodicals in the British Library

The list below contains the titles of current Slovak periodicals held by the British Library, published in Slovakia and other countries.

Codes that appear in the right-hand side column next to each title indicate British Library shelfmarks, e.g. ZA.9.a.11211. Items listed here are searchable on Explore the British Library.

Slovak newspapers held by the British Library can be found in the Newspaper Collections.

| A | B | C, Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |

Title
Shelfmark

 A

 • Acta Judaica Slovaca
ZA.9.a.11211
 • Adresár médií SR
2708.e.2461
 • Archaeologica Slovaca monographiae
 
 CatalogiZA.9.b.239
 FontesAc.5589/40
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
ZA.9.b.810
 • Architektúra a urbanizmus
P.421/280
 • Armáda Slovenskej republiky
SR.98/9
 • Ars
P.421/75
 • Aspekt
ZA.9.b.1938
 

 B

 • Bibliografický zborník
Ac.8986/15
 • Biografické štúdie
P.901/740
 • Bulletin Statistického úradu Slovenskej republiky
SR.100/7

 C, Č

 • Corpus campanarum Slovaciae
ZA.9.a.7513
 • Česká a slovenská psychiatrie
Ac.9233.kp
 • Česko-slovenská historická ročenka
ZA.9.a.9104
 • Československá psychologie
Ac.798.hb/4
 • Československý šach
ZL.9.b.49

 D

 • Dokumenty k zahraničnej politike Slovenskej republiky
SR.99/2
 • Dotyky
ZA.9.b.801
 • Duklja
P.901/942

 E

 • Encyklopaedia Beliana
ZA.9.b.2630
 • Environment of the Slovak Republic
SR.100/11
 • Ethnologia Slavica
X.0800/464
 • Ethnomusicologicum
ZA.9.a.10986

 F

 • Filmová ročenka = Film yearbook
YA.2002.a.20011
 • Filozofia
P.611/138

 G

 • Genealogicko-heraldický hlas
ZA.9.a.9037

 H

 • Heraldický register Slovenskej republiky
ZA.9.a.12002
 • Historica Carpatica. Série C. História
P.801/893
 • Historický časopis
Ac.5589/17
 • Historický zborník
ZA.9.a.8883
 • Horná Nitra
P.801/1099
 • Hudobný archiv
X.431/12025
 • Human affairs
ZA.9.a.8578

 I

 • Inventár rukopisov literárneho archívu Matice Slovenskej
ZA.9.a.395

 J

 • Javisko
P.901/624
 • Jazykovedný časopis
P.981/146
 • Justičná revue
ZA.9.a.1736

 K

 • Kalvínské hlasy
P.103/8
 • Kniha
P.901/36741
 • Knižnica
2719.k.2779
 • Knižnice a informácie
P.1451/5
 • Knižničný zborník
Ac.8986/13
 • Krásy Slovenska
P.P.3904.bzb
 • Kultúra slova
Ac.798.hb/26

 L

 • Listy: Česko, Slovensko, Europa…
ZA.9.b.1739
 • Literárny archív
Ac.8986/18

 M

 • Matica slovenská - Základné dokumenty
2708.ce.2318
 • Musicologica Slovaca et Europaea
ZM.9.a.59
 • Múzeum
P.423/157

 N

 • Najkrajsie knihy Slovenska
2708.e.2727
 • Národopisný zbornik
Ac.5589/20
 • Naukovyi zbirnik muzei ukrainskoi kultury v Svydniku
X.0800/181

 O

 • Organon F
ZA.9.a.11473
 • Otázky žurnalistiky
Ac.5589.e

 P

 • Pamiatky a múzeá
P.P.1925.p
 • Parlamentný kuriér
SR.100/3
 • Pedagogická revue
P.P.1213.cfc
 • Pramene k dějinám Slovenska a Slovákov
ZA.9.a.11860
 • Právny obzor
Ac.5589/15
 • Projekt
P.423/50

 R

 • Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939-45): dokumenty
ZA.9.a.11253
 • Romboid
P.901/1306
 • Rusíni a Ukrajinci na Slovensku
2725.e.3801
 • Rusyn
ZA.9.b.2760

 S

 • Slavica Slovaca
P.981/106
 • Slovak review
ZA.9.a.8780
 • Slovak world news
ZA.9.d.377
 • Slovanské studie
Ac.5589/44
 • Slovenka
P.P.7611.cal
 • Slovenská archeológia
Ac.5589/35
 • Slovenská archivistika
ZA.9.a.1127
 • Slovenská hudba
P.P.1933.fa
 • Slovenská literatúra
Ac.5589/18
 • Slovenská národná bibliografia
 
 ČlánkyAc.798.ie(2)
 KnihyHLR.015.437
 Séria B-SZA.9.a.11732
 • Slovenská numizmatika
P.421/233
 • Slovenská reč
Ac.8986/8
 • Slovenské divadlo
Ac.5589/38
 • Slovenské pohľady
Ac.8986/7
 • Slovensko
P.883/16
 • Slovensko: súhrnná správa o stave spoločnosti
ZA.9.b.2344
 • Slovenský hudobný adresár
ZA.9.a.11218
 • Slovenský národopis
Ac.5589/21
 • Slovo: časopis gréckokatolickej cirkvi
ZA.9.b.2024
 • Sociológia
P.521/1448
 • Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky
SR.100/12
 • Statistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy
SR.95/3
 • Statistická ročenka Slovenskej republiky
SR.99/2
 • Studia archaeologica Slovaca mediaevalia
ZA.9.a.11221
 • Studia historica Slovaca
X.0700/144
 • Studia psychologica
Ac.5589.c/5
 • Studijné zvesti Archeologického ústavu SAV
ZA.9.b.1860
 • Systematische Musikwissenschaft
ZA.9.a.8656

 U

 • Ústredný vestník Slovenskej republiky
SR.97/12

 V

 • Verejná správa
SR.96/3
 • Vojenská história
ZA.9.a.10614
 • Východoslovenský pravek
ZA.9.b.2057

 Z

 • Z minulosti Spiša
ZA.9.a.11206
 • Zákony Slovenskej republiky
S.R.98/11
 • Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR
SR.100/6
 • Zbierka zákonov Slovenskej republiky
SR.100/5
 • Zborník Oravského múzea
P.801/1107
 • Zborník Slovenského národného múzea. História
Ac.9234.tp
 • Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky
SR.99/5
 • Zvesti Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultury SR
SR.45/20

 

Contact

Susan Halstead, Curator, Czech, Slovak and Lusatian Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7588

E-mail: susan.halstead@bl.uk