Click here to skip to content

Catalan studies reference sources

This is a list of the major Catalan reference works in the British Library. It includes works in Catalan, Spanish and English. The shelfmark of each item is given at the end of every citation.

Art | Bibliographies | Biographies | Books in print | Catalogues | Economics | Encycopaedias | Folklore | General works | History | Language dictionaries | Literature | Manuscripts | Music | Newspapers and periodicals | Politics | Printing | Religion | Statistics | Women

General works

Serrahima, Maurici, Realidad de Cataluña
Barcelona, 1967. 155 p.

X.808/4178

 

Soldevila, Ferran, Què cal saber de Catalunya
Barcelona: Club editor, 1968. 244 p.
El pi de les tres branques no. 1

X.808/6098

 

Trueta Raspall, Josep, The Spirit of Catalonia
London: Oxford University Press, 1946. 198 p.

10163.a.19

 

Vicens Vives, Jaime, Noticia de Cataluña
Barcelona: Edicions Destino, 1971. 151 p.
Colección Ancora y Delfín no. 100

X.808/37544

 

Art

Cirici, Alexandre, El arte catalán
Madrid: Alianza, Enciclopèdia Catalana, 1988. 404 p.
Biblioteca de cultura catalana no. 16

YA.1991.a.28745

 

Durliat, Marcel, Art catalan
Paris, Grenoble, 1963. 413 p.
Art et paysages no. 21

7763.e.40

 

Miralles, Francesc (coord.), Història de l'art català
Barcelona: Edicions 62, 1983.

W.231

 

Triadó, Joan Ramon, Arte en Cataluña
Madrid: Cátedra, 1994. 348 p.
Cuadernos de arte Cátedra no. 30

YA.1995.a.7870

 

Bibliographies

Institut Català de Bibliografia, Bibliografia Nacional de Catalunya
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983-
Quarterly

HLR 015.467; X.0955/252

 

Jorgensen Concheff, Beatrice (compl.), Bibliography of Old Catalan texts
Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1985. xi, 177p.
Bibliographic Series no.5
Revised version available

RAR 090.09467; 2725.g.453

 

Simón Palmer, María del Carmen, Bibliografía de Cataluña, notas para su realización
Madrid: CSIC, 1980-1982, 2v.
Cuadernos Bibliográficos, 41-42

2715.c.7/41; 2725.c.508

 

Biographies

Ollé Romeu, Josep M. (dir.), Homes del catalanisme. Bases de Manresa. Diccionari biogràfic
Barcelona: Rafael Dalmau, 1995. 285 p.
Col.lecció Camí Ral no. 6

YA.1995.b.6733

 

Qui és qui a les lletres catalanes, repertori d'autors vivents d'obres de creació literària en llengua catalana
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, 1991. 316 p.

2725.p.122

 

Ràfols, J.F. (dir.), Diccionario de artistas de Cataluña, Valencia y Baleares
Barcelona: Edicions Catalanes. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1980. 5v.

X.0421/537

 

Repertori de catalanòfils
Montserrat: Abadia de Montserrat, 1983-
Estudis de llengua i literatura catalanes no. 7-8, etc.

ZA.9.a.3694

 

Books in print

Ministerio de Cultura, Centro del Libro y de la Lectura, Agencia Española ISBN, Llibres en català en venda
Madrid: El Ministerio, 1993-
Separata de Libros españoles en venta

HLR 015.46

 

Catalogues

Aguiló y Fuster, Mariano, Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860
Madrid, 1923. xix, 1077 p.

RAR 090.9467

 

Associació d'Editors en Llengua Catalana, Books in Catalan
Barcelona: L'Associació, 198?

2708.h.405

 

Llibres en català
Barcelona: Instituto Nacional del Libro Español (I.N.L.E.), 1967-

2782.c.12

 

Economics

La economía de Cataluña, hoy y mañana
Bilbao: Banco de Bilbao, 1983. 584 p.

YA.1988.b.1800

 

A general survey of the economy of Catalonia in the Nineties
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances, 1993. 47 p.

S.O.157/268

 

Generalitat de Catalunya. Departamento de Economía y Finanzas, Cataluña, el país y su economía
Barcelona: El Departamento, 1982. 90 p.

X.529/61834

 

Muñoz, Xavier, L'economia com a experiència diària a Catalunya
Barcelona: Edicions 62, 1984. 267 p.
Llibres a l'abast no. 187

X.529/64276

 

Parellada, Martí (dir.), Estructura económica de Cataluña
Madrid: Espasa Calpe, 1990. 527 p.
Biblioteca de economía. Serie Manuales

YA.1993.b.731

 

Trías Fargas, Ramón, Introducción a la economía de Cataluña: un análisis regional
Madrid: Alianza, 1974. 152 p.

X.519/16498

 

Encyclopaedias

Fiter, Joseph, Enciclopèdia moderna catalana
Barcelona, 1913. 5 v.

012991.r.8

 

Gran enciclopèdia catalana
Barcelona: Edicions 62, 1969-1980. 15 v.

X.0972/93

 

Folklore

Amades, Joan, Costumari català: el curs de l'any
Barcelona: Salvat Editores, 1982-83. 5 v.

X.0525/524

 

Fàbregas, Xavier, Les arrels llegendàries de Catalunya
Barcelona: Edicions de la Magrana, 1987. 359 p.
Els orígens no. 20

YA.1989.a.19506

 

Fàbregas, Xavier, Tradicions, mites i creences dels catalans: la pervivència de la Catalunya ancestral
Barcelona: Edicions 62, 1979. 278 p.

X.805/1669

 

Fundació Serveis de Cultura Popular, Calendari de les festes de Catalunya, Andorra i la Franja
Barcelona: Alta Fulla, La Fundació, 1989. 627 p.
Cultura popular no. 6

YA.1992.b.2636

 

History

Abadal i de Vinyals, R. d' [et al.], Història de Catalunya
Madrid: CUPSA, 1979
Biografies catalanes

X.0802/450

 

Balcells, A. (coord.), Història dels Països Catalans
Barcelona: Edhasa, 1980-1981. 3 v.

X.809/50763

 

Febrés, Xavier, Història gràfica de Catalunya dia a dia
Barcelona: Edicions 62, 1984-

Cup.936/1482

 

Ferret, Antoni, Compendi d'història de Catalunya
Barcelona: Claret, 1979. 426 p.
Col.lecció Els Daus no. 8

X.808/34265

 

Història de Catalunya
Barcelona: Salvat, 1978. 6 vol.

X.805/1548

 

Mestre i Campi, Jesús (dir.), Diccionari d'història de Catalunya
Barcelona: Edicions 62, 1992. 1147 p.

HLR 946.7

 

Nadal Farreras, J.; Wolff, Philippe (dir.), Història de Catalunya
Barcelona: Oikos-Tau, 1983. 582 p.

YA.1986.b.2151

 

Reglá Campistol, Juan, Historia de Cataluña
Madrid: Alianza, 1977. 223 p.
El Libro de Bolsillo. Sección humanidades no. 502

X.708/45590

 

Rovira i Virgili, A., Història de Catalunya
Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1972-1984. 16v.

X.0802/328

 

Soldevila, Ferran, Resum d'història dels Països Catalans
Barcelona: Barcino, 1978. 189 p.

X.708/48222

 

Torras i Ribé, Josep M. (coord.), Història de les comarques de Catalunya
Manresa: Selectes, 1988-1991. 2 v.

ZA.9.b.353

 

Vilar, Pierre (dir.), Història de Catalunya
Barcelona: Edicions 62, 1987-1990. 8v.

ZA.9.a.1927

 

Language dictionaries

Monolingual dictionaries

Bilingual dictionaries

Other dictionaries

 

Monolingual dictionaries

Alcover Sureda, Antoni Maria, Diccionari Català-Valencià-Balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals
Palma de Mallorca: Moll, 1975-77. 10 v.

X.981/12236

 

Carreras i Martí (dir.), Diccionari de la llengua catalana
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1982. 1679 p.

YA.1986.b.2742

 

Coromines, Joan, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1980-1991. 9v.

HLR 467.703

 

Fabra, Pompeu, Diccionari general de la llengua catalana
Barcelona: Edhasa, 1977. xxxi, 1768 p.

HLR 467.703; X.950/10463

 

Institut d'Estudis Catalans, Diccionari de la llengua catalana
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995. 1908 p.

YA.1995.b.11158

 

Bilingual dictionaries

Castilian-Catalan

Albertí, Santiago, Diccionari castellà-català i català-castellà
Barcelona: Difusora General, 1969. 1180 p.

HLR 467.703

 

Camps Cardona, M. Dolors, Mots, diccionari català-castellà, castellano-catalán
Barcelona: Celiuter, 1977. 927 p.

X.989/79623

 

Miracle, Josep, Diccionari català-castellà, castellà-català
Barcelona: Poseidon, 1976. 1122 p.

X.989/73672

 

Moll, Francesc de B. Diccionari català-castellà
Mallorca: Moll, 1977. 395 p.
El Treball i els dies no. 15

X.900/21555

 

English-Catalan

Catalan dictionary, English-Catalan/Catalan-English
London: Routledge, 1994. xxxix, 336 p.

YK.1994.b.12568

 

Oliva, Salvador; Buxton, Angela, Diccionari anglès-català
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1983-1986. 2 v.

LEX 202

 

Other dictionaries

Balbastre i Ferrer, Josep, Nou recull de modismes i frases fetes català-castellà castellà-català
Barcelona: Editorial Pòrtic, 1977. 460 p.
Col.lecció Pòrtic 71 no. 12

X.908/88685

 

Costa Clos, Mercè; Tarrés Fernández, Maribel, Diccionari del català antic
Barcelona: Edicions 62, 1998. 153 p.
El Cangur no. 260

YA.2000.a.17665

 

Ginebra, Jordi; Montserrat, Anna, Diccionari d'ús dels verbs catalans, règim verbal i canvi i caiguda de preposicions
Barcelona: Edicions 62, 1999. 489 p.
Diccionaris i obres de referència, 14

YA.2000.a.8166

 

Pey, Santiago, Diccionari de sinònims i idees afins i antònims
Barcelona: Teide, 1980. 824 p.

X.958/8954

 

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castells, Joan, Diccionari de locucions i frases fetes
Barcelona: Edicions 62, 1984. 465 p.
Cultura catalana contemporània no. 16

YA.1988.b.3864

 

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castells, Joan, Diccionari d'homònims i parònims
Barcelona: Barcanova, 1988. 255 p.

YA.1991.a.28181

 

Xuriguera, Joan Baptista, Els verbs catalans conjugats
Barcelona: Editorial Claret, 1972

X.907/12018

 

Literature

General

Archer, Robert; Arretxe Irigoien, Izaskun, Catalan literature
Madrid: VOX/AHS, 1993. 254 p.

YA.1995.b.5054

 

Espadaler, Anton M., Literatura catalana
Madrid: Taurus, 1989. 250 p.
Historia crítica de la literatura hispánica no. 27

YA.1990.a.3237

 

Molas, J.; Massot i Muntaner, J. (eds.), Diccionari de la literatura catalana
Barcelona: Edicions 62, 1979. 762 p.
Cultura contemporània no. 9

X.950/6662

 

Sargatal, Ramon; Canal, Susanna, Diccionari d'escriptors en llengua catalana
Barcelona: Edicions 62, 1998. 270 p.
El Cangur. 256. Diccionaris

YA.1999.a.873

 

Terry, Arthur, Catalan literature
London: Ernest Benn ; New York: Barnes and Noble Books, 1972. XIX, 136 p.
A literary history of Spain

HLR 860.9

 

Current

McNerney, Kathleen; Enríquez de Salamanca, Cristina, Double minorities of Spain : a bio-bibliographic guide to women writers of the Catalan, Galician and Basque countries
New York: Modern Language Association of America, 1994. 421 p.

YA.1996.b.7513

 

Pelegrí, Iolanda, 60 Catalan language women writers today
Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1990. 315 p.

YA.1991.b.4692

 

Vidal Alcover, Jaume, Estudis de literatura catalana contemporània
Barcelona: Universitat Rovira i Virgili, 1993. 510 p.
Col.lecció Homenatges no. 7

YA.1997.b.2369

 

Retrospective

Alemany Ferrer, Rafael, Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval
Alacant: Universitat d'Alacant, 1995. 184 p.
Biblioteca de Filologia Catalana no. 1

2725.g.2511

 

Bonells, Jordi, Histoire de la littérature catalane
Paris: Presses Universitaires de France, 1994. 127 p.
Que sais-je? no. 2833

YA.1995.a.5570

 

Bosch, M. Angels, Iniciació a la història de la literatura catalana
Barcelona: Edhasa, 1985. 429 p.
El punt

YA.1988.a.12071

 

Cabré, Jaume; Mira, Joan F.; Palomero, Josep, Història de la literatura catalana
Barcelona: Edicions 62, 1979. 346 p.
Rosa Sensat. Didàctiques no. 5

X.700/22672

 

Carbonell, Antoni [et al.], Literatura catalana, dels inicis als nostres dies
Barcelona: Edhasa, 1980. 608 p.
El Punt no. 6

X.958/10133

 

Comas i Pujol, Antoni, Estudis de literatura catalana (segles XVI-XVIII)
Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1985. 243 p.
Biblioteca Torres Amat no. 13

YA.1988.a.12470

 

Espadaler, Anton M., Història de la literatura catalana
Barcelona: Barcanova, 1993. 315 p.
Educació. Sèrie major no. 5

 

YA.1995.a.4129

 

Riquer, Martí de (dir.), Història de la literatura catalana
Barcelona: Ariel, 1984-1988. 11 vol.

X.0909/2117

 

Rubió i Balaguer, Jordi, Història de la literatura catalana
Montserrat: L'Abadia de Montserrat, 1984-86. 3 v.

ZA.9.a.286

 

Vallverdú, Josep, Història de la literatura catalana
Barcelona: Miquel Arimany, 1978. 204 p.
Manuals pràctics Arimany

X.989/83588

 

Vidal Alcover, Jaume, Síntesi d'història de la literatura catalana
Barcelona: La Magrana, 1980. 2 v.
Els Orígens no. 4-5

X.958/7670

 

Zubatsky, David S., Spanish, Catalan and Galician literary authors of the eighteenth and nineteenth centuries: an annotated guide to bibliographies
Metuchen, London: Scarecrow, 1995. 156 p.

2725.e.2767

 

Manuscripts

Bohigas, Pere, Sobre manuscrits i biblioteques
Barcelona: Curial; Abadia de Montserrat, 1985. 291 p.
Textos i estudis de cultura catalana no. 10

2702.b.118

 

Madurell i Marimon, Josep M., Manuscrits en català anteriors a la impremta (1321-1474): contribució al seu estudi
Barcelona: Associació Nacional de Bibliotecaris, Arxivers i Arqueòlegs. Delegació de Catalunya i Balears, 1974. 154 p.

2702.a.13

 

Martín Abad, Julián, Manuscritos de España: guía de catálogos impresos
Madrid: Arco, 1989. 326 p. + Suplemento 172 p.

2725.e.510

 

Massó i Torrents, Jaume, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya
Barcelona: La Bibioteca, 1990-

2725.e.1045

 

Music

Alcalà, Cèsar, La Música a Catalunya fa 300 anys
Barcelona: Tibidabo, 1994. 361 p.
Col.lecció Cal saber

YA.1995.a.25266

 

Albet Vila, Montserrat, Mil anys de música catalana
Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janes, 1991. 166 p.
Lletres catalanes

YA.1993.a.6308

 

Anglès, Higini, La música a Catalunya fins al segle XVIII
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1988. xx, 447 p.
Biblioteca de Catalunya. Publicacions del Departament de Música no. 10

YA.1995.b.3710

 

Biblioteca de Catalunya, Secció de Música, Fons Antoni Massana, Catàleg del fons Antoni Massana de la Biblioteca de Catalunya a cura de Joana Crespí
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992. 100 p. facsims.
Secció de música no. 38

MUS 789 MASSA

 

Gómez, M. Carmen, La música medieval
Barcelona: Dopesa 2, 1980. 110 p.
Conèixer Catalunya no. 31

X.439/11694

 

Mestres i Quadreny, Josep; Aramon i Stein, Núria, Vocabulari català de música
Barcelona: Millà, 1983. 151 p.

YM.1988.a.348

 

Oriol Martorell, Música de Catalunya
Barcelona: Martín Casanovas, 1980. 89 p.
Col.lecció Llavor

L.45/1510

 

Padrol, Jordi, Recull de la discografia catalana vigent. II, Cançó catalana i música popular i tradicional
Barcelona, 1984. 88 p.

HUS 789.24900166

 

Valls i Gorina, Manuel, La música catalana contemporània
Barcelona, 1960. 239 p.
Biblioteca selecta d'assaigs no. 283

7903.ccc.38

 

Newspapers and periodicals

Casasús, Josep M., El periodisme a Catalunya
Barcelona: Plaza & Janés, 1988. 158 p.
Lletres catalanes. Assaig

YA.1992.a.2437

 

Crexell, Joan, Premsa catalana clandestina 1970-1977
Barcelona: Edicions Crit, 1977. 287 p.

X.908/85649

 

Crexell, Joan, Premsa catalana clandestina i d'exili, 1917-1938
Barcelona: El Llamp, 1987. 250 p.
Col.lecció "La Rella"

2725.e.1325

 

Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental. Servei de Promoció del Llibre i de la Premsa, Anuari de la premsa catalana
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1987-

2708.h.291

 

Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental. Servei de Promoció del Llibre i de la Premsa, The press in Catalonia in the Eighties
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1988. 96 p.

2708.e.1506

 

Figueres, Josep M., La premsa catalana: apreciació històrica
Barcelona: Dalmau, 1989. 120 p.
Col.lecció Nissaga no. 9

2708.e.2001

 

Guia de la premsa local i comarcal
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 1981-1982. 3 v.

X.950/17749

 

Guillamet, Jaume, La nova premsa catalana
Barcelona: Edicions 62, 1975
Llibres a l'abast no. 126

X.708/19798

 

Guillamet, Jaume, La premsa a Catalunya
Barcelona: Diputació de Barcelona, Col.legi de Periodistes de Catalunya, 1988. 133 p.
Col.lecció Vaixells de paper no.1

2708.e.1868

 

Guillamet, Jaume, Premsa, franquisme i autonomia, crònica catalana de mig segle llarg, 1939-1995
Barcelona: Flor del Vent, 1996. 242 p.
De llevant a ponent no. 2

YA.2000.a.7861

 

Huertas, Josep M., 200 anys de premsa diària a Catalunya
Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, [1995]. 543 p.

YA.1997.b.1218

 

Sola i Dachs, Lluís, Història dels diaris en català
Barcelona, 1879-1976. 211 p.

X.900/21827

 

Viladot i Presas, Albert, Nacionalisme i premsa clandestina 1939-1951
Barcelona: Curial, 1987
Biblioteca de cultural catalana no. 64

YA.1989.a.16157

 

Politics

General

Artal, Francesc [et al.]; Balcells, Albert (dir.), El pensament polític català: del segle XVIII a mitjan segle XX
Barcelona: Edicions 62, 1988. 411 p.
Col.lecció Estudis i documents no. 42

YA.1992.a.7292

 

Caudet, Francisco, Historia política de Cataluña
Barcelona: Publicaciones Editoriales, 1978. 272 p.
Colección documento

X.700/21178

 

Institutions and political parties

Colomer, Jaume, Els grups polítics a Catalunya: partits i programes
Barcelona: Avance, 1976. 2 v.
L'Avenç. Sèrie política no. 12

X.708/41930

 

Generalitat de Catalunya, La Generalitat de Catalunya. Orígens i restabliment
Barcelona: La Generalitat. Departament de la Presidència, Servei Central de Publicacions, 1979. 119 p.
Publicacions no. 2

X.809/48111

 

Sobrequés i Callicó, Jaume; Vicens, Francesc; Pitarch, Ismael E., El Parlament de Catalunya
Barcelona: Publicacions del Parlament de Catalunya, 1981. 118 p.

X.805/7231

 

Tarradell, Miquel [et al.], Formes i institucions del govern de Catalunya
Barcelona: Edicions la Magrana, 1983. 159 p.
Curs d'història de Catalunya no. 1

ZA.9.a.831(1)

 

Vergés, Oriol; Cruañas, Josep, La Generalitat en la història de Catalunya
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982. 105 p.

X.805/7230

 

Printing

Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprès en català, 1474-1974. L'aventura editorial a Catalunya
Barcelona: Barcino, 1972. 105 p.

 

2708.h.769

 

Crexell, Joan, El llibre a Catalunya durant la Guerra civil
Barcelona: Abadia de Montserrat, 1990. 195 p.
Biblioteca Serra d'Or no. 97

2725.e.995

 

Homenatge a la impremta valenciana: 1474-1974
València: Gorg, 1974. 133 p.
Els Quaderns no. 11

P.521/1605(11)

 

Madurell i Marimón, Josep M., El paper a les terres catalanes. Contribució a la seva història
Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972. 2 v.

2703.bd.35

 

Valls i Subirà, Oriol, El papel y sus filigranas en Catalunya (Paper and watermarks in Catalonia)
Amsterdam: Paper Publications Society, 1970. 2 vol.
Monumenta chartæ papyraceæ historiam illustrantia no. 12
Text in Spanish and English

RAR676.209

 

Vélez, Pilar, El llibre com a obra d'art a la Catalunya vuitcentista (1850-1910)
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1989. 348 p.
Publicacions del Gabinet d'Estampes, Mapes i Gravats no. 8

 

2708.e.1851

 

Vindel, Francisco, El arte tipográfico en España durante el siglo XV.... Cataluña
Madrid, 1945. xix, 258 p.

RAR093.0946

 

Religion

Diccionari d'història eclesiàstica de Catalunya
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. Claret, 1988. 667 p.

ZA.9.a.9700

 

Massot i Muntaner, Josep, Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1973. 228 p.
Col.lecció Saurí no.11

YA.1989.a.11364

 

Statistics

Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya, Anuari estadístic de Catalunya
Barcelona: El Consorci, 1984-

P.861/1001

 

Women

Butinyà i Jiménez, Júlia, Una visió de la dona catalana en el segle XIX
Barcelona: R. Dalmau, 1982. 183 p.
Publicacions de la Fundació Vives Casajuana no. 78

X.200/47658

 

Nash, Mary, Més enllà del silenci: les dones a la història de Catalunya
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, Comissió Interdepartamental de Promoció de la Dona, 1988. 282 p.

YA.1991.b.6402

 

Torns, Teresa, La dona: repertori bibliogràfic 1985-1992
Bellaterra [Barcelona]: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1995. 352 p.
Ciència i tècnica no. 4

YA.1995.b.11004

 

Contact

Hispanic Section
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7569
Fax: +44 (0)20 7412 7784

E-mail: hisp-enquiries@bl.uk