Click here to skip to content

Jews in Poland: a select bibliography of works in the British Library

The following list is a selection of material held by the British Library on the subject of Jews and Jewish studies in Poland

Further information about the British Library's holdings on this subject is available from the Slavonic and East European Collections and the Asia, Pacific and Africa Collections. (For information about holdings in the Asia, Pacific & Africa Collections, please visit the Asian & African Studies Reading Room, or contact the Hebrew Curators.)

In the following text, codes which appear in square brackets after references ([ZA.9.d.187]) indicate British Library shelfmarks.

Bibliographies

 • Balaban, Mayer. Bibliography on the history of the Jews in Poland and in neighboring lands: works published during the years 1900-1930 ... (Jerusalem: World Federation of Polish Jews, 1978) [X.700/22636]


 • Chłodnicka, Grażyna. Literatura żydowska 1946-1992: bibliografia w wyborze (Koszalin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 1993) [2725.e.2793]


 • Czajecka, Bogusława. Archiwum Zwišzku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych "B'nei B'rith" w Krakowie, 1892-1938:  zarys dziejów Zwišzku, historia Zespołu i inwentarz (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1994) [YA.1997.b.7506]


 • Heitmann, Margret. Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien, von Margret Heitmann und Andreas Reinke (München: Saur, 1995) [YA.1995.b.6563]


 • Hundert, Gershon David. The Jews in Poland and Russia: bibliographical essays (Bloomington:  Indiana University Press, 1984) [YA.1990.b.7466] [ORW.1991.a.1411OIOC]


 • International Symposium on Bibliographies of Polish Judaica, 1988, Cracow, Poland. Bibliographies of Polish Judaica: international symposium, Cracow 5th-7th July 1988, proceedings (Cracow: Jagiellonian University, 1993) [2725.g.2064]


 • Judaika polskie z XVI-XVIII wieku: materiały do bibliografii (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995-)  [2725.g.2371]


 • Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1990, pod redakcjš Michała Galasa i Krzysztofa Pilarczyka (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993) [2725.g.2063]


 • Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne materiały do bibliografii 1991, pod redakcjš Jolanty Ambrosewicz-Jacobs i Krzysztofa Pilarczyka (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995) [2725.g.2346]


 • Lerski, George J. Jewish-Polish coexistence, 1772-1939: a topical bibliography, compiled by George J. Lerski and Halina T. Lerski; foreword by Lucjan Dobroszycki (New York; London: Greenwood, 1986) [2725.c.883]


 • Lewkowicz,  Mieczysław. Bibliografi over Holocaust-litteratur i Danmark, 1945-1988: med særligt henblik på Polonica i Det kongelige Biblioteks samlinger (København: Kongelige Bibliotek, 1991) [YA.1998.b.6593]


 • Polish-Jewish history and culture: a bibliography of a book exhibit, May 3-31 1990, Robarts Library, University of Toronto ([Toronto]:  [The Library], 1990) [YA.1991.b.6475]


 • Prof. Mojżesz Schorr: materiały z sesji naukowej Kraków 16.XI.1993, [Krzysztof Pilarczyk ... et al.] (Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1995) [YA.1997.b.7559]


 • Przewodnik po bibliografiach polskich judaików, opracował Krzysztof Pilarczyk (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1992) [OIC943.8 OIOC] [2725.g.2062]


 • Shpall, Leo. Selected items of American Jewish interest in the Yiddish periodicals of Russia and Poland, 1862-1940 (Cincinatti: American Jewish Archives, 1966)

 Biographies

 • Bersohn, Mathias. Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980) [X.529/44170]

 Archival sources

 • Akta dotyczace Żydów w radomskim Archiwum Państwowym, 1815-1950, opracował Adam Penkalla (Jerusalem: Central Archives for the History of the Jewish People; Warszawa:  Żydowski Instytut Historyczny, 1998) [YA.1999.a.7389]


 • Horn, Maurycy. Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce 1697-1795 (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo PAN, 1984-) [X.0800/2080]


 • Les livres du souvenir mémoriaux juifs de Pologne, présenté par Annette Wieviorka et Itzhok Niborski ([Paris]: [Gallimard / Julliard], 1983) [X.808/42956]


 • The naturalized Jews of the Grand Duchy of Posen in 1834 and 1835: an alphabetical list of Jews naturalized in the Grand Duchy of Posen in 1834 and 1835 as published in 'Verzeichniss sämmtlicher naturalisierten Israeliten im Grossherzogthum Posen, by Isidor Hirschberg in Bromberg in 1836, compiled by Edward David Luft, with a foreword by Malcolm H. Stern (Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1987) [YA.1990.b.527]


 • Weiner, Miriam. Jewish roots in Poland: pages from the past and archival inventories, by Miriam Weiner, in cooperation with the Polish State Archives (New York: YIVO Institute for Jewish Research, 1997) [OIC929.108  OIOC]


 • Wynne, Suzan Fishl. Finding your Jewish roots in Galicia: a resource guide (Teaneck, NJ: Avotaynu, 1998) [OIC929.308 OIOC]

 Serials

 • Midrasz: pismo żydowskie Midrash (Warszawa: Midrasz, 1997)
  [Holdings: nr 1(1) Maj 1997-] [ZA.9.b.2143]


 • Nowe życie: miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej (Warszawa: Rafał Szereszowski, 1927-) [Holdings: rok 2, tom 2, zesz. 4-6] [ZA.9.a.1372]


 • Polin: a journal of Polish-Jewish studies (Oxford: Basil Blackwell for the Institute for Polish-Jewish Studies, 1986-) [Holdings: Vol.1-] [ZC.9.a.802]


 • Studia Judaica: biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
  (Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998-) [ZA.9.a.9943]


 • Żydowski Instytut Historyczny. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego: lipiec-grudzień-marzec 1950, etc. (Warszawa, 1950-) [Ac.7928.b.]

 General works

 • And I still see their faces: images of Polish Jews / I cišgle widzę ich twarze: fotografia Żydów polskich, [design and layout Lech Majewski, editing of texts Anna Bikont] (Warsaw: American-Polish-Israeli Shalom Foundation, Golda Tencer, 1996) [LB.31.c.8605]


 • Berendt, Grzegorz - Grabski, August - Stankowski, Albert. Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r. (Warszawa: Żydowski Intytut Historyczny, 2000) [YA.2002.a.14779]

 • Chałupczak, Henryk. Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998) [YA.1999.b.4354]


 • Dzieje Żydów w Polsce, 1944-1968: teksty źródłowe, opracowały Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak (Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1997) [YA.1998.a.12779]


 • Fuks, Marian. Martyrologia i walka Żydów polskich (Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988) [YA.1995.b.8244]


 • Fuks, Marian. Pan sobie żarty stroisz?: humor Żydów polskich z lat 1918-1939 w słowie i rysunku (Poznań: Sorus, 1993) [YA.1996.a.2339]


 • Fuks, Marian. Polish Jewry: history and culture (Warsaw: Interpress, 1982)  [X.205/1278]


 • Grabski, August. Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, August Grabski, Maciej Pisarski, Albert Stankowski, pod redakcjš Jerzego Tomaszewskiego (Warszawa: Wydawnictwo Trio, 1997) [YA.1998.a.13133]


 • Horn, Maurycy. Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978) [X.708/45391]


 • The Jews in Poland, edited by Chimen Abramsky, Maciej Jachimczyk and Antony Polansky (Oxford: Blackwell, 1986) [YC.1987.b.1568]


 • Niezabitowska, Małgorzata. Ostatni  współcześni Żydzi Polscy, tekst Małgorzata Niezabitowska, zdjęcia Tomasz Tomaszewski (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993) [LB.31.b.10793]


 • Śliwa, Michał. Obcy czy swoi:  z dziejów poglšdów na kwestię żydowskš w Polsce w XIX i XX wieku (Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997) [YA.1998.a.13126]


 • Studia z dziejów żydów w Polsce: materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, [zespół wydawniczy w składzie: Zofia Borzymińska, Andrzej Żbikowski, koordynator zespołu autorskiego: Rafał Żebrowski] (Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Naukowo-Badawczy, 1995) [YA.1997.a.2010]


 • Tollet, Daniel. Histoire des juifs en Pologne du XVIe siècle à nos jours ([Paris]: PUF, 1992) [YA.1992.a.21100]


 • Żbikowski, Andrzej. Ideologia antysemicka 1848-1914: wybór tekstów źródłowych (Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1994) [YA.1995.a.5940]


 • Żbikowski, Andrzej. Żydzi (Wrocław: Wydawnictwo Dolnoślšskie, 1997) [YA.1998.a.3583]


 • Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich: materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995, pod redakcjš Krzysztofa Pilarczyka  (Kraków: Księgarnia Akademicka, Wydawnictwo Naukowe, 1997) [YA.1999.b.1198]


 • Żydzi -- polscy: wystawa pod protektoratem Ministra Kultury i Sztuki, Aleksandra Krawczuka, czerwiec-sierpień 1989, [zorganizowana przez] Muzeum Narodowe w Krakowie, wystawę i katalog przygotowali Dorota Dec ... [et al.], Marek Rostworowski, autor scenariusza, zarys historii Żydów polskich napisali Maurycy Horn, Jerzy Tomaszewski [Kraków: Muzeum, 1989] [YA.1994.a.3778]

 Jewish Kraków

 • Czajecka, Bogusława. Stowarzyszenie humanitarne "Schlaraffia" w Krakowie, 1909-1938 zarys dziejów stowarzyszenia, historia zespołu i inwentarz, Bogusława Czajecka, Marek Gędek (Kraków: Archiwum Państwowe Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Księgarnia Akademicka,  1996) [YA.1997.b.7561]


 • Duda, Eugeniusz. Krakowskie judaica (Warszawa: Wydawn. PTTK "Kraj", 1991) [YA.1994.a.3779]


 • Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku: wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, opracował Jan M. Małecki, współudział Elżbieta Szlufik  [redaktor, Krzysztof Pilarczyk] / Jewish trade in Cracow at the end of the XVI century and in the XVII: selected records from Cracow customs registers 1593-1683, prepared by Jan M. Małecki, in cooperation with Elżbieta Szlufik (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995) [LB.31.b.15454]


 • -- I pozostała tylko legenda: wspomnienia z żydowskiego Krakowa, [redaktor, Fabian Schlang] (Tel Aviv: "Ekked", 1986)  [YA.1991.a.10228]


 • Kaźmierczyk, Adam. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696 (Kraków: Universitas, 1995- ) [ZA.9.a.7608]


 • Krasnowolski, Bogusław. Ulice i place krakowskiego Kazimierza z dziejów chrześcijan i żydów w Polsce (Kraków: Universitas, 1992) [YA.1995.a.27038]


 • Kulczykowski, Mariusz. Żydzi--studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji, 1867-1918  (Kraków: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995) [YA.1998.b.4625]


 • Kwiek, Julian. Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50 (Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998) [YA.1999.b.440]


 • Mariańska, Maria. Wśród przyjaciół i wrogów: poza gettem w okupowanym Krakowie (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988) [YA.1991.a.25111]


 • Markowski, Stanisław. Krakowski Kazimierz: dzielnica żydowska 1870-1988 / Kazimierz: the Jewish Quarter of Cracow 1870-1988 (Kraków: Arka, 1992) [YA.1993.b.2627]


 • Muzeum Historyczne miasta Krakowa. From the history and culture of Jews in Cracow: Guide to the permanent exhibition in the Old Synagogue, Eugeniusz Duda, [translated into English by Ewa Szupelak] (Cracow: The Historical Museum of Cracow, [1986?]) [YA.1991.b.9319]


 • Pankiewicz, Tadeusz. Apteka w getcie krakowskim, posłowie Wanda Fiszer, Zbigniew Kubiak (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1995) [YA.1996.a.19307]


 • Pankiewicz, Tadeusz. The Cracow Ghetto pharmacy, translated from the Polish by Henry Tilles (New York: Holocaust Library, 1987) [ORW.1990.a.2482  OIOC]


 • Rożek, Michał. Żydowskie zabytki krakowskiego Kazimierza: krótki przewodnik / Jewish monuments of Kraków's Kazimierz: a short guide (Kraków: Oficyna Cracovia, 1990) [YA.1995.a.25105]


 • Scharf, Rafael F. Co mnie i Tobie Polsko-- eseje bez uprzedzeń (Kraków: Fundacja Judaica, 1996) [YA.1998.b.3395]


 • Stein, Jehuda L. Juden in Krakau: ein historischer Überblick 1173-1939 (Konstanz: Hartung-Gorre, 1997) [YA.1998.a.9399]


 • Suchmiel, Jadwiga. Żydówki ze stopniem doktora wszech nauk lekarskich oraz doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim do czasów II Rzeczypospolitej (Częstochowa:  Wydawnictwo WSP, 1997) [YA.1998.b.4177]


 • Teatr żydowski w Krakowie: studia i materiały, pod redakcjš Jana Michalika i Eugenii Prokop-Janiec (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995) [YA.1997.b.7507]


 • Żbikowski, Andrzej. Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869- 1919 (Warszawa:  Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Instytut Naukowo-Badawczy, 1994) [YA.1996.a.5223]


 • Żydzi w średniowiecznym Krakowie: wypisy źródłowe z ksišg miejskich krakowskich, opracowała Bożena Wyrozumska, [redaktor, Krzysztof Pilarczyk] / The Jews in mediaeval Cracow: selected records from Cracow municipal books,  prepared by Bożena Wyrozumska (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995) [YA.1998.b.4615]

 Jewish Warsaw

 • Corrsin, Stephen D. Warsaw before the First World War: Poles and Jews in the third city of the Russian Empire, 1880-1914  (Boulder: East European Monographs, 1989) [YA.1997.a.6610]


 • Fuks, Marian. Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979) [X.900/22811]


 • Fuks, Marian. Żydzi w Warszawie: życie codzienne, wydarzenia, ludzie (Poznań: Sorus, 1992) [YA.1995.b.7206]


 • Morawski, Karol. Kartki z dziejów Żydów warszawskich (Warszawa: Ksišżka i Wiedza, 1993) [YA.1996.a.3098]


 • The Museum of the Jewish Historical Institute: arts and crafts, [introduction Renata Pištkowska and Magdalena Sieramska] (Warszawa: Auriga, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe: 1995) [YA.1996.b.8123]


 • Przysuskier, Leon. Cmentarze żydowskie w Warszawie (Radom: Józef Pinkiert, 1992) [YA.1995.a.28616]


 • Zalewska, Gabriela. Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym (Warszawa:  PWN, 1996) [YA.1997.a.13478]

 Warsaw Ghetto and Uprising

 • Ainsztein, Reuben. The Warsaw ghetto revolt (New York: Holocaust Library; [distributed by Schocken Books], 1979) [ORW.1990.a.2472  OIOC]


 • Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, opracowała Ruta Sakowska (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997-) [ZA.9.a.9807]


 • Barski, Józef. Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986) [YA.1991.a.7906]


 • Bartoszewski, Władysław. Los Żydów Warszawy, 1939-1943 (London: Puls, 1988) [YC.1989.a.10974]


 • Bartoszewski, Władysław. The Warsaw ghetto: a Christian's testimony, foreword by Stanisław Lem, translated by Stephen G. Cappellari (London: Lamp Press, 1989) [YC.1990.a.2992]


 • Bauman, Janina. Winter in the morning: a young girl's life in the Warsaw Ghetto and beyond, 1939-1945 (London: Virago, 1986) [X.800/43168]


 • Bednarczyk, Tadeusz. Obowišzek silniejszy od śmierci: wspomnienia z lat 1939-1944 o polskiej pomocy dla Żydów w Warszawie (Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza,  1982) [YA.1991.a.1328]


 • Birnbaum, Irena. Non omnis moriar: pamiętnik z getta warszawskiego (Warszawa: Czytelnik, 1982) [YA.1991.a.994]


 • Blady Szwajger, Adina. I więcej nic nie pamiętam (Warszawa: Volumen, 1994) [YA.1996.a.3097]


 • Brandwajn-Ziemian, Yanina. Młodość w cieniu śmierci (Łódź : Oficyna Bibliofilów, 1995) [YA.1998.a.10283]


 • Chaskielewicz, Stefan. Ukrywałem się w Warszawie: styczeń 1943-styczeń 1945 (Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1988) [YA.1991.a.29404]


 • Cyprys, Ruth Altbeker. A jump for life: a survivor's journal from Nazi-occupied Poland, edited by Elaine Potter, with a foreword by Martin Gilbert (London: Constable, 1997) [YK.1997.b.3267]


 • Czapska, Maria. Gwiazda Dawida: dzieje jednej rodziny, [ilustracje w tekście Teresa Lewandowska] (Londyn [London]: Oficyna Poetów i Malarzy, 1975) [X.709/30057]


 • Czerniakow, Adam. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego  6 IX 1939-23 VII 1942, opracowanie i przypisy Marian Fuks (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983) [X.200/41332]


 • Dunin-Wšsowicz, Krzysztof. L'insurrection au ghetto de Varsovie en 1943 et les recherches récentes sur le sort de la population juive de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale (Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1980) [Ac.9233.dk/19]


 • Gerke, Hans-Joachim. Warszawa 1940-1941 w fotografii Hansa-Joachima Gerke, wybór i opracowanie zdjęć Danuta Jackiewicz i Eugeniusz Cezary Król /  Warschau 1940-1941 in Fotos von Hans-Joachim Gerke, Auswahl und Bearbeitung der Fotos [von] Danuta Jackiewicz [und] Eugeniusz Cezary Król / Warsaw 1940-1941  photographed by Hans-Joachim Gerke, photographs selection and editing by Danuta Jackiewicz [and] Eugeniusz Cezary Król (Warszawa: Rytm, 1996) [LB.31.c.8668]


 • Getto Warszawskie 1940-1942: zdjęcia wykonane przez ludność żydowskš / The Warsaw Ghetto 1940-1942  photographs taken by Jewish photographers, redakcja katalogu: Jan Jagielski, Urszula Kobiałka-Fuks, [with an essay by Ruta Sakowska] ([Warszawa]: Żydowski Instytut Historyczny Muzeum Więzienia "Pawiak", 1996) [YA.1997.b.3416]


 • Grabitz, Helge. Letzte Spuren Ghetto Warschau, SS-Arbeitslager Trawniki, Aktion Erntefest: Fotos und Dokumente uber Opfer des Endlösungswahns im Spiegel der historischen Ereignisse (Berlin: Hentrich, 1993) [YA.1998.b.1530]


 • Grupińska, Anka. Po kole: rozmowy z żydowskimi żołnierzami (Warszawa:  Wydawnictwa "Alfa", 1991) [YA.1992.a.11652]


 • Gutman, Yisrael. The Jews of Warsaw, 1939-1943: ghetto, underground, revolt, translated from the Hebrew by Ina Friedman (Brighton: Harvester, 1982) [X.800/34507]


 • Guz, Leon. Targowa 64: dziennik 27.I.1943-11.IX.1944 (Warszawa: Czytelnik, 1990) [YA.1992.a.13341]


 • Heydecker, Joe J. The Warsaw Ghetto: a photographic record 1941-1944, foreword by Heinrich Böll (London: Tauris, 1990) [YC.1990.b.7261]


 • Hirshaut, Julien. Jewish martyrs of Pawiak (New York: Holocaust Library, 1982) [ORW.1990.a.2454  OIOC]


 • Holocaust z perspektywy półwiecza: pięćdziesišta rocznica powstania w getcie warszawskim: materiały z konferencji zorganizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny w dniach 29-31 marca 1993, [redakcja Daniel Grinberg i  Paweł Szapiro] (Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1993) [YA.1996.a.3292]


 • Kondo, Jiro. Im Tal der modernen Geschichte--Korczaks Leben  aus den Schriften eines Arztes, Poeten und Erziehers  zwischen Polen- und Judentum und Nationalsozialismus (Frankfurt am Main: H.-A. Herchen, 1987) [YA.1992.a.21000]


 • Korczak et Wajda: regards et témoignages [textes et témoignages recueillis par] Anna K. Moor (Gèneve: Éditions du Tricorne, 1994) [YA.1996.b.5343]


 • Korczak, Janusz. Pamiętnik, posłowie napisała Alicja Szlšzakowa (Poznań: Wydawnictwa Poznańskie, 1984) [YL.1989.b.225]


 • Krakowski, Shmuel. The war of the doomed: Jewish resistance in Poland, 1942-1944, foreword by Yehuda Bauer, translated from the Hebrew by Orah Blaustein (New York;  London: Holmes & Meier, 1984) [YA.1995.b.1409]


 • Kraus-Kolkowicz, Sara. Dziewczynka z ulicy Miłej, albo, Świadectwo czasu Holokaustu, wprowadzeniem, przypisami, posłowiem i streszczeniem opatrzył oraz podał do druku  Mieczysław Wieliczko (Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1995) [YA.1998.a.9317]


 • Leociak, Jacek. Tekst wobec zagłady: o relacjach z getta warszawskiego (Wrocław:  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997) [YA.1998.a.9103]


 • Lewin, Abraham. A cup of tears: a diary of the Warsaw ghetto, edited by Antony Polonsky, translation of the diary by Christopher Hutton (London: Fontana, 1990, 1988) [YC.1990.a.5387]


 • Lubetkin, Zivia. In the days of the destruction and revolt ([Tel Aviv]: Hakibbutz Hameuchad Publishing, 1981) [YA.1988.a.9316]


 • Makowerowa, Noemi. Miłość w cieniu śmierci: wspomnienia z getta warszawskiego (Wrocław: Erechtejon, 1996) [YA.1998.a.8680]


 • Meroz, Anna. W murach i poza murami getta: zapiski lekarki warszawskiej z lat 1939-1945  (Warszawa: Czytelnik, 1988) [YA.1991.a.25168]


 • Najberg, Leon. Ostatni powstańcy getta (Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 1993) [YA.1996.a.2347]


 • Pamiętniki z getta warszawskiego: fragmenty i regesty, opracował Michał Grynberg (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993) [YA.1996.b.7046]


 • Podolska, Aldona. Służba Porzšdkowa w getcie warszawskim w latach 1940-1943 (Warszawa: Wydawn. Fundacji "Historia pro Futuro", 1996) [YA.1999.a.6956]


 • Powstanie w getcie warszawskim: sesja w 45 rocznicę (14-15 kwietnia 1988 r.) (Warszawa: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce; Instytut Pamięci Narodowej, 1989) [YA.1992.b.5189]


 • Rotem, Simhah. Memoirs of a Warsaw Ghetto fighter: the past within me, translated from the Hebrew and edited by Barbara Harshav (New Haven; London: Yale University Press, 1994) [YC.1995.a.2144]


 • Rymkiewicz, Jarosław Marek. The final station  Umschlagplatz, translated by Nina Taylor (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1994) [YA.1995.a.15802]


 • Schwarberg, Günther. Das Getto (Göttingen: Steidl, 1993) [YA.1995.b.11572]


 • Seidman, Hillel. The Warsaw ghetto diaries, translated by Yosef Israel (Southfield: Targum, 1997) [ORW.1998.a.466 OIOC]


 • Starkopf, Adam. There is always time to die, edited by Gertrude Hirschler (New York:  Holocaust Library, 1981) [ORW.1990.a.2462 OIOC]


 • Starkopf, Adam. Will to live: one family's story of surviving the Holocaust (Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1995) [YC.1996.a.745]


 • Stroop, Juergen. The Stroop report: the Jewish quarter of Warsaw is no more!, translated from the German and annotated by Sybil Milton, introduction by Andrzej Wirth (London: Secker and Warburg, 1980) [X.700/26229]


 • Sztuka i kultura za murami, [opracowanie tekstu, Karol Morawski, Wiesław Głębocki] (Warszawa: [Wyd. Śniadeckich], 1978) [YA.1991.a.9762]


 • The Warsaw ghetto in photographs: 206 views made in 1941, edited by Ulrich Keller (New York: Dover; London: Constable, 1984) [X.421/27114]


 • The Warsaw ghetto: the 45th anniversary of the uprising ([Warszawa]: Interpress Publishers, [1988]) [YA.1989.b.4528] [ORW.1989.a.1533 OIOC]


 • The Warsaw ghetto: the 50th anniversary of the uprising / Das Warschauer Ghetto: 50 Jahre nach dem Aufstand  [Ruta Sakowska ... et al.] (Warsaw: Drukarnia Naukowo-Techniczna, 1996]) [YA.1999.b.465]


 • Wiehn, Erhard R. Ghetto Warschau: Aufstand und Vernichtung 1943 fünfzig Jahre danach zum Gedenken (Konstanz: Hartung-Gorre, 1993) [YA.1995.a.24654]


 • Willenberg, Samuel. Bunt w Treblince (Warszawa: Res Publica, 1991) [YA.1995.b.9966]


 • Wojna żydowsko-niemiecka: polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy, wybór i opracowanie Paweł Szapiro (Londyn: Aneks, 1992) [YK.1994.a.3361]


 • Zuker-Bujanowska, Liliana. Liliana's journal: Warsaw 1939-1945 (Loughton: Piatkus  1981, c1980) [X.809/46622]

 Jewish Łódź

 • Biderman, Abraham H. The world of my past (Milsons Point, NSW;  London: Vintage, 1998) [YA.1998.a.6308]


 • The chronicle of the Łódź ghetto: 1941-1944, edited by Lucjan Dobroszycki,  translated by Richard Lourie, Joachim Neugroschel, and others (New Haven [Conn.]; London:  Yale University Press, 1984) [X.805/7162]


 • Drukier, Manny. Carved in stone: Holocaust years - a boy's tale (Toronto; London:  University of Toronto Press, 1996) [YK.1997.b.474]


 • Eilenberg, Anna. Breaking my silence (New York: Shengold Publishers, 1985) [YA.1989.b.7946]


 • Flam, Gila. Singing for survival: songs of the Łódź ghetto, 1940-45  (Urbana: University of Illinois Press, 1992) [YA.1992.b.5925]


 • Polacy--Niemcy--Żydzi w Łodzi w XIX-XX w.: sšsiedzi dalecy i bliscy, pod redakcjš Pawła Samusia (Łódź : Ibidem, 1997) [YA.1999.a.1128]


 • Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi / A guide to the Jewish cemetery in Łódź (Łódź : Przewodnik został wydany na zlecenie Wydziału Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi przez Studio Bilbo, 1997) [YA.1999.a.7392]


 • Rosenfeld, Oskar. Wozu noch Welt: Aufzeichnungen aus dem Getto Łódź, herausgegeben von Hanno Loewy (Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik,1994) [YA.1995.a.7787]


 • Spodenkiewicz, Paweł. Zaginiona dzielnica: Łódź żydowska - ludzie i miejsca (Łódź : Łódzka Księgarnia Niezależna, 1998) [YA.1998.b.4178]


 • Żydzi w Łodzi: dni kultury żydowskiej w Łodzi 27. IV - 6. V. 1990, [redakcja katalogu Jerzy Andrzejewski ... et al.] (Łódź : Wipress, 1990) [YA.1994.a.3814]

 Jewish Kielce

 • Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały (Kielce: Urzšd Miasta Kielce, 1992-) [YA.1994.a.1262]


 • Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały, Tom 2, Dokumenty władz państwowych, stanowiska organizacji politycznych, władz  kościelnych, środowisk społecznych, wspomnienia, relacje  opracowanie i przygotowanie do druku: Stanisław Meducki (Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1994) [YA.1997.a.20217]


 • Daniel, Jerzy. Żyd w zielonym kapeluszu: rzecz o kieleckim pogromie 4 lipca 1946 (Kielce: Scriptum, 1996) [YA.1998.a.9021]


 • Guldon, Zenon. Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI-XVIII wieku: studia i materiały (Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1990) [YA.1995.b.9641]


 • Renz, Regina. Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918-1939 (Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1994) [YA.1997.b.1320]


 • Szaynok, Bożena. Pogrom Żydów w Kielcach, 4 lipca 1946 (Warszawa: Bellona, 1992) [YA.1996.a.3301]


 • Urbański, Krzysztof. Słownik historii kieleckich Żydów (Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1995) [YA.1997.b.7520]


 • Urbański, Krzysztof. Zagłada ludności żydowskiej Kielc: 1939-1945 (Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1994) [YA.1996.a.5243]


 • Wišcek, Tadeusz. Kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946 (Kraków: Oficyna Wydawnicza "Temax", 1992) [YA.1995.a.28653]


 • Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod redakcjš Waldemara Kowalskiego i Jadwigi Muszyńskiej (Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1996) [YA.1998.b.5631]

 Jewish Lublin

 • Trzciński, Andrzej. A guide to Jewish Lublin and surroundings (Lublin: Unia Hotel; Warsaw: Jewish Information and Tourist Bureau-Our Roots, 1991) [YA.1996.a.3289]


 • Żydzi w Lublinie: materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod redakcjš Tadeusza Radzika (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995) [YA.1996.b.8104]

 Jews in other regions

 • Berendt, Grzegorz. Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945: działalność kulturalna, polityczna i socjalna (Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997) [YA.1998.b.4479]


 • Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku, pod redakcjš Zenona Huberta Nowaka przy współpracy Zbigniewa Karpusa (Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998) [YA.1999.b.4261]

 

Contact

Slavonic and East European Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0) -- please write to us:

E-mail: slavonic@bl.uk

Hebrew Curators
Asian and African Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7646
Fax: +44 (0)20 7412 7641

E-mail: apac-enquiries@bl.uk