Click here to skip to content

Jews in Romania and Moldova: a select bibliography of works in the British Library

The following list is a selection of material held by the British Library on the subject of Jews and Jewish studies in Romania and Moldova

It is not a comprehensive listing and concentrates largely on publications of the last decade. Further information about the British Library's holdings on this subject is available from the Slavonic and East European Collections and the Asia, Pacific and Africa Collections. (For information about holdings in the Asia, Pacific & Africa Collections, please visit the Asian & African Studies Reading Room, or contact the Hebrew Curators.)

In the following text, codes which appear in square brackets after references ([ZA.9.d.187]) indicate British Library shelfmarks.

 • Ancel, Jean. Bibliography of the Jews in Romania, compiled by Jean Ancel and Victor Eskenasy ([Tel Aviv]: Goldstein-Goren Centre for the History of the Jews in Romania, Diaspora Research Institute, Tel Aviv University, 1991) [OIC949.8  OIOC]


 • Bar-Avi, Israel. Esseuri (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora", 1967-1972) [YA.1991.b.6375]


 • Bar-Avi, Israel. O istorie a evreilor români (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora", 1961-1971) [YA.1991.b.6371]


 • Bar-Avi, Israel. Oameni şi fapte (cu privire la specific), prezentare: Mitu Grosu, portret: I. Rosintal (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora," 1965) [YA.1991.b.6028]


 • Butnaru, I. C. The silent Holocaust: Romania and its Jews, foreword by Elie Wiesel (New York; London: Greenwood Press, 1992) [YC.1993.b.1884]


 • Caiet pentru literatură şi istoriografie Cenaclul Literar "Menora" (Jerusalim: Cenaclul literar "Menora", 1965-1973) [YA.1991.b.6364]


 • Carmilly-Weinberger, Moshe. Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944) (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1994) [YA.1995.a.29790]


 • Carmilly-Weinberger, Moshe. A zsidóság története Erdélyben (1623-1944) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995) [YA.1999.a.3901]


 • Carp, Matatias. Holocaust in Rumania: facts and documents on the annihilation of Rumania's Jews, 1940-44 [translated by Seán Murphy] (Budapest: Primor Publishing, 1994) [YA.1996.a.22404]


 • Cohn, Filip. Baricada: roman, etc. (Iafo: Tipografia "Hasefer Hahadaş", 1969) [X.907/10567]


 • Cohn, Filip. Întâlnire: roman, etc. (Iafo: Tipografia "Hasefer Hahadaş", [1970]) [X.907/12907]


 • Colin, Amy D. Paul Celan: holograms of darkness (Bloomington: Indiana University Press, c1991) [YA.1993.b.8757]


 • Deleanu, Horia. Întâlniri memorabile (Bucureşti: Editura Hasefer, 1995) [YA.1999.a.6306]


 • Deportiert: jüdische Überlebensschicksale aus Rumänien 1941-1944: ein Tagebuch, Mirjam Korber, aus dem Rumänischen und eingeleitet von Andrei Hoisie, herausgegeben von Erhard Roy Wiehn (Konstanz: Hartung-Gorre Verlag, 1993) [YA.1995.a.19721]


 • The destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu era, edited by Randolph L. Braham (Social Science Monographs) (New York: Columbia University Press, 1997) [YC.1999.b.4573]


 • Dombrovska, D. Soviet and East European Jewry as reflected in Western periodicals: an annotated bibliography, compiled by D. Dombrovska, edited by B. Pinkus (Jerusalem: Hebrew University, Centre for Documentation of East European Jewry, Society for Research on Jewish Communities, 1972) [2725.g.1234]


 • Erdélyi, Lajos. Régi zsidó temetők művészete (Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980) [X.200/33664]


 • Erős, Blanka. Soha nem engedem el a kezed! (Nagyvárad: Literator, 1994) [YA.1997.a.3576]


 • Evreii din România între anii 1940-1944, alcătuit de Lya Benjamin, coordonator ştiinţific, Sergiu Stanciu, prefaţă, Moses Rosen (Bucureşti: Editura Hasefer, 1993-) [S.M.2/14]


 • Expoziţia "50 de ani de la martiriul evreilor din România", 1991, Bucharest, Romania. Expoziţia "50 de ani de la martiriul evreilor din Romania" Bucureşti, 1-3 iulie 1991 Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (Bucureşti: Editura Hasefer, 1991) [YA.1996.a.8025]


 • Farkas, József. Határsorompó (gáluti életem reflexiói) (Tel-Aviv: "Izsák Efraim és Fia" Könyvnyomda, 1975) [X.708/19829]


 • Fior, J. H. Evreii în Anglia din adâncă vechime până la expulzarea la 1290: schiţă istorică [reprinted from "Anuarul pentru Israeliti, anul XIV"] (Bucureşti, 1891) [4515.f.9.(7.)]


 • Florentina H., pseud. [i.e. Florentina Herşcovici]. Rătăcitorul: roman (Iafo: Tipografia "Hasefer Hahadaş", 1967) [X.907/12376]


 • Fondane, Benjamin. Le voyageur n'a pas fini de voyager, textes et documents réunis et présentés par Patrice Beray et Michel Carassou (Paris: Méditerranée, 1996) [YA.1997.a.15388]


 • Fried, Hedi. Fragments of a life: the road to Auschwitz, edited and translated from the original Swedish by Michael Meyer (London: Hale, 1990) [YC.1990.a.9822]


 • Geschichte der Juden in der Bukowina: ein Sammelwerk, herausgegeben von Hugo Gold (Tel-Aviv: Edition "Olamenu", 1958-[1962]) [Holdings: 1] [ORW.1990.a.2571  OIOC]


 • Gherghely, Eduard. Progressul şi Evreii în România (Botoşiani, 1866) [8028.bb.11.(3.)]


 • Goberman, David Noevich. Zabytye kamni: evreiskie nadgrobiia v Moldove = Forgotten stones: Jewish tombstones in Moldova [perevod angliiskogo teksta N. Zhutovskoi] (Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPB, 2000) [YA.2002.b.2316]


 • Halévy, Mayer A. Contribuţiuni la istoria Evreilor in România (Bucureşti, 1933) [4696.dd.19]


 • Iancu, Carol. Evreii din România, 1866-1919: de la exludere la emancipare, traducerea: C. Litman (Bucureşti: Editura EH Hasefer, 1996) [YA.1999.a.6323]


 • Iancu, Carol. Les juifs en Roumanie, 1919-1938: de l'émancipation à la marginalisation, préface de Pierre Guiral, postface de Gérard Nahon (Paris: Peeters, 1996) [YA.1999.b.4962]


 • Iancu, Carol. Les juifs en Roumanie, 1866-1919 (Aix-en-Provence: Éditions de l'Université de Provence, 1978) [X.800/38236]


 • Ianoşi, Ion. Moralităţi idei inoportune ([Bucureşti]: Cartea Românească, 1995) [YA.1997.a.8246]


 • Israel Bar-Avi: istoriograf, bio-bibliograf, critic literar, conducătorul cenaclului; volum închinat jubileului scriitoricesc, 25 ani ca autor de cărţi (1944-1969) 35 ani în publicistică (1934-1969), colaborează: Debora Landman [et al.] (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora", 1969) [YA.1991.b.6048]


 • Izvoare şi mărturii referitoare la Evreii din România, volum întocmit de Victor Eskenasy, cuvînt înainte de Moses Rosen (Bucureşti: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Republica Socialistă România, Centrul de Documentare, 1986-) [ZA.9.a.3773]


 • Jaffre, Jeffrey. Stepson of a people (Montreal: Admiral Printing, c1968) [YA.1988.a.2337]


 • Jagendorf, Siegfried. Jagendorf's foundry: memoir of the Romanian Holocaust, 1941-1944, introduction and commentaries by Aron Hirt-Manheimer (New York: HarperCollins, c1991) [YC.1993.b.985]


 • Jews and Judaism in East European publications, 1945- 1970, edited by B. Pinkus [Pt. 2:  Rumania: a bibliography, compiled by M. Shohat] (Jerusalem: Hebrew University, Center for Documentation of East European Jewry, 1973) [ORW.1995.a.92/2  OIOC]


 • The Jews of Rumania in modern times (Tel Aviv: Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora) [LB.31.a.1603]


 • Kara, I. Inscripţii ebraice, Stela Cheptea (Iaşi: Academia Română, Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1994) [YA.1997.a.10788]


 • Kara, I. Obştea evreiască din-- Podu Iloaiei file din istoria unui "ştetl" moldovenesc (Bucureşti: Hasefer, 1990) [YA.1997.a.7444]


 • Kluback, William. Benjamin Fondane: a poet in exile (New York: P. Lang, c1996) [YA.1997.b.3454]


 • Kuller, Hary. Presa evreiască bucureşteană: 1857-1994 (Bucureşti: Editura Hasefer, 1996) [YA.1999.a.6307]


 • Lazar, Samson. Figuri ale obştei evreeşti: proză. Poezia rezistentei: versuri [De] Samson Lazar (Lascăr Şaraga) Volum postum îngrijit şi prefaţăt cu esseul Samson Lázăr, omul-opera de Israel Bar-Avi (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora", 1969) [YA.1991.b.6046]


 • Lecca, Radu. Eu i-am salvat pe evreii din România, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Alexandru V. Diţă cu o prefaţă de Dan Zamfirescu (Bucureşti: Editura Roza Vânturilor, 1994) [YA.1995.a.26318]


 • Lentin, Ronit. Night train to mother (Dublin: Attic Press, 1989) [H.95/3423] 


 • Lingvişti şi filologi evrei din România, prezentare şi antologie de Lucia Wald (Bucureşti: Editura Hasefer, 1996) [YA.1999.a.6343]


 • Lustig, Oliver. Jurnal însîngerat: roman (Bucureşti: Editura Militară, 1987) [YA.1992.a.6063]


 • Manuilă, Sabin. Populaţia evreiască din România în timpul celui de-al doilea război mondial / The Jewish population in Romania during World War II, Sabin Manuila şi Wilhelm Filderman, introducere de Larry Watts, editor, Kurt W. Treptow (Iaşi: The Romanian Cultural Foundation, 1994) [YA.1995.a.29808]


 • Marcus, Henry. Din vremuri de urgie amintiri (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora", 1966) [YA.1991.a.16686]


 • Marius, Mircu. Dosar Ana Pauker, prezenta ediţie este alcătuită de Mihai Stoian, cu consimţămîntul autorului (Bucureşti: Editura "Gutenberg -- Casa Cărţii", 1991) [YA.1999.a.6333]


 • Martirilor din fundul mării, 1942-1972, culegere întocmită de Israel Bar-Avi şi Iosephine Feinstein (Ierusalim: Cenaclul Literar Menora, 1972) [YA.1991.b.5514]


 • Martiriul evreilor din România: 1940-1944: documente si mărturii, cuvînt înainte, Moses Rosen [volum întocmit de J. Alexandru ... et al.; S. Stanciu, redactor responsabil] (Bucureşti: Editura Hasefer, 1991) [YA.1992.b.3581.]


 • Maur, Moşe. Roman de moravuri ([Iaffo]: Tipografia "Hasefer Hahadaş", 1969), 3 vol. [X.900/6184]


 • Ojtser: das Schtetl in der Moldau und Bukowina heute, text von Renata M. Erich, Photographien von Edmund Höfer (Wien: C. Brandstätter, 1988) [YA.1992.b.2201]


 • Ostfeld, Klara. Luz y sombra de mi vida: memorias (editado por Hillo Ostfeld) (Caracas: Arte, 1986) [YA.1992.b.408]


 • Paizer, Eliahu. Cîntecul barăcii (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora", 1969) [YA.1991.a.16684]


 • Pilon, Juliana Geran. Notes from the other side of night, with an introduction by Mircea Eliade (Lanham; London:  University Press of America, 1994) [YC.1998.a.652]


 • Riza, Adrian. Reţelele omeniei, prefaţă de Raoul Şorban (Bucureşti: Editura R.A.I, 1995) [YA.1997.a.11309]


 • Roman, Viorel S. Imperiul, evreii şi românii (Timişoara: Editura Helicon, 1994) [YA.1997.a.8568]


 • Romanian census records (Teaneck, N.J.: Distributed by Avotaynu, Inc., c1995) [Or. Fiche 468  OIOC]


 • Rosen, Avram. Participarea evreilor la dezvoltarea industrială a Bucureştiului: din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în anul 1938, cuvânt înainte de Nicolae Cajal, prefaţă de Gheorghe Zaman (Bucureşti: Editura Hasefer, 1995) [YA.1997.a.10914]


 • Safran, Alexandre. Resisting the storm: Romania, 1940-1947: memoirs, edited and annotated by Jean Ancel (Jerusalem: Yad Vashem, 1987) [ORW.1996.a.248  OIOC]


 • Şafran, David. Amintiri ([Iafo; Tel-Aviv]: Editura Hasefer, [1972?]) (Creatorii de elită ai judaismului român, no.11) [X.700/12769]


 • Şafran, David. Arta de a citi ([Jafo]: Editura Hasefer, [1970?]) (Creatorii de elită ai judaismului român, no.10) [X.907/13974]


 • Şafran, David. Cronica rebeliunii legionare. Amintiri care ard (Iafo; Tel-Aviv: Editura Hasefer, 1967) (Creatorii de elită ai judaismului român, no.7) [X.700/8404]


 • Şafran, David. Gog şi Magog. Roman (Iafo; Tel Aviv: Editura Hasefer, 1973. (Creatorii de elită ai judaismului român, no.12) [X.907/12598]


 • Şafran, David. Patria mea în războiul de şase zile (Iafo; Tel-Aviv: Editura "Hasefer", 1968) (Creatorii de elită ai judaismului român, no.8) [X.700/8403]


 • Şafran, David. Templul tinereţii mele, prefaţă de Israel Bar-Avi (Jerusalim: Cenaclul Literar "Menora", 1964) [YA.1991.b.6033]


 • Sari, Achile. Pohod na Sibir!: speranţa care a surpat "Porţile Iadului" (Bucureşti: Editura Venus, 1994) [YA.1997.a.8044]


 • Schwarzfeld, Moses. Momente din istoria Evreilor in România de la inceput până la mijlocul acestui veac (Bucureşti, 1889) [4516.f.9.(3)]


 • Shattered! 50 years of silence: history and voices of the tragedy in Romania and Transnistria [compiled] by Felicia (Steigman) Carmelly on behalf of the Transnistria Survivors Association Toronto (Scarborough, Ont.: Abbeyfield, 1997) [YA.1998.b.6106]


 • Şiperco, Andrei. Crucea Roşie Internaţională şi România în perioada celui, de-al Doilea Război mondial (1 Septembrie 1939-23 august 1944 ) prizonierii de război anglo-americani şi sovietici; deportaţii evrei din Transnistria şi emigrarea evreilor în Palestina în atenţia Crucii Roşii Internaţionale (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1997) [YA.1998.a.5736]


 • Solheim, Magne. Im Schatten von Hakenkreuz, Hammer und Sichel, Judenmissionär im Rumänien 1937-1948, aus dem Norwegischen übersetzt von Cilgia Solheim (Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, c1986) [YA.1991.a.9663]


 • Sternberg, Ghitta. Stefaneşti: portrait of a Romanian shtetl (Oxford: Pergamon, 1984) [X.800/40268]


 • Stoian, Mihai. Ultima cursă de la Struma la Mefküre (Bucureşti: Editura Hasefer, 1995) [YA.1997.a.11306]


 • Studia et acta historiae Iudaeorum Romaniae. 1- (Jassy: Romanian Academy, A.D. Xenopol Institute of History; Tel Aviv: Tel Aviv University, Diaspora Research Institute, Goldstein-Goren Center for the History of the Jews in Romania, 1996-) [ORW.1997.a.313  OIOC]


 • Vetka Ierusalima: al'manakh pisatelei-evreev Moldovy, 1(98)- (Kishinev: Liga, 1998-) [ZA.9.a.11598]


 • Volovici, Leon. Nationalist ideology and antisemitism: the case of Romanian intellectuals in the 1930s, translated from the Romanian by Charles Kormoş (Oxford: published for the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism (SICSA), the Hebrew University of Jerusalem, 1991) [YC.1991.b.7414]


 • "War einer Hersch, Fuhrmann": Leben und Leiden der Juden von Oberwischau: Erinnerungsgespräche, [herausgegeben von] Klaus Stephani (Frankfurt am Main: A. Hain, 1991) [YA.1994.a.8346]


 • Welter, Beate. Die Judenpolitik der rumänischen Regierung 1866-1888 (Frankfurt am Main; New York: P. Lang, 1989) [YA.1992.a.22829]


 • Wurmbrand, Richard. Christ on the Jewish road (London: Hodder and Stoughton, 1975) [X.108/16121]

 

Contact

Slavonic and East European Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0) -- please write to us:

E-mail: slavonic@bl.uk

Hebrew Curators
Asian and African Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7646
Fax: +44 (0)20 7412 7641

E-mail: apac-enquiries@bl.uk