Click here to skip to content

Jews in Slovakia: a select bibliography of works in the British Library

The following list is a selection of material held by the British Library on the subject of Jews and Jewish studies in Slovakia.

It is not a comprehensive listing and concentrates largely on publications of the last decade. Further information about the British Library's holdings on this subject is available from the Slavonic and East European Collections and the Asia, Pacific and Africa Collections. (For information about holdings in the Asia, Pacific & Africa Collections, please visit the Asian & African Studies Reading Room, or contact the Hebrew Curators.)

In the following text, codes which appear in square brackets after references ([ZA.9.a.11211]) indicate British Library shelfmarks.

 

 • Acta Judaica Slovaca. Roč. 1 (1993)- (Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1993-) [ZA.9.a.11211]

 • Augustín, Milan. Krátke dejiny Židov na Slovensku (Bratislava: Slovenské národné múzeum, Oddelenie židovskej kultúry, 1993) [YA.1997.a.12721]


 • Bárkány, Eugen. Židovské naboženské obce na Slovensku, Eugen Bárkány, źudovít Dojč (Bratislava: Vesna, 1991) [YA.1993.b.1035]


 • Božia ulička: antológia slovenskej literatúry o holokauste ([Bratislava]: Vyd. Spolku slovenských spisovatelov, 1998) [YA.2001.a.37004]


 • Braxátor, František. Slovenský exil '68 (Bratislava: LUČ, 1992) [YA.1993.a.26886]


 • Brayer, Shoshana Singer. Childhood lost: childhood memories of the years 1940-1945 in Czechoslovakia ([Israel]: [s.n.], c1995) [YA.1997.a.2570]


 • Breznitz, Shlomo. Memory fields (New York: Knopf, 1993, c1992) [ORW.1999.a.91 OIOC]


 • Chlamčatová, Klára: Pramienok života (Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1995) [YA.2001.a.37010]


 • Ďurica, Milan Stanislao. The Slovak involvement in the tragedy of the European Jews (Abano Terme: Piovan, 1989) [YA.1991.b.4833(3)]


 • Ďurica, Milan Stanislao. Slovenský podiel na europskej tragedii Židov (Köln: Slovenský ústav M. Cernáka, 1987) [YA.1991.a.7951]


 • Emancipácia židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Německu, Rakousko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku (Bratislava: Veda, 1999) [YA.2001.a.37018]


 • Frieder, Abraham-Aba. Z denníka mladého rabína (Bratislava: SNM, Oddelenie židovskej kultúry, 1993) [YA.1994.a.12669]


 • Herzog, Henry Armin. And heaven shed no tears (London: Menard, 1995) [YC.1997.b.2948]


 • Hoffmann, Gabriel. Katolícka cirkev a tragédia slovenských Židov v dokumentoch (Partizánske: G-Print, 1994) [YA.2000.a.28445]


 • Jelínek, Ješajahu Andrej. Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí: zborník statí. 2 vols. (Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999-2000) [YA.2001.a.37008]


 • Kalina, Joseph S. A Holocaust odyssey, by Joseph S. Kalina with Stanley R. Alten. (Lanham, Md.; London: University Press of America, 1994) [YC.1995.b.4335]


 • Klánský, Josef. Přežil jsem Hitlera (Praha: Státní Židovske múzeum, 1992) [YA.1996.a.1549]


 • Košice a deportacie Židov v roku 1944: zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportacii z Košic [zostavovatelia, Anna Jurová, Pavol Šalamon] (Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice Oddelenie židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave, 1994) [YA.1998.b.4980]


 • Měšťan, Pavol. Anti-semitism in Slovak politics: 1989-1999 (Bratislava: Slovak National Museum, 2000) [YA.2001.a.37007]


 • Museum der Jüdischen Kultur in der Slowakei: Katalog zur ständigen Ausstellung (Bratislava: Slowakisches Nationalmuseum, 1995) [YA.2001.b.3785]


 • Nariadenie o právnom postavení Židov: dokumenty, zostavil Pavol Měšťan (Bratislava: Múzeum židovskej kultúry, 2000) [SR.96/4]


 • Nir, Akiva. Chodníčky v ohnivom kruhu (Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1994) [YA.2001.a.37015]


 • Nižňanský, Eduard. Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte (Prešov: Universum, 1999) [YA.2000.a.17436]


 • Salner, Peter. Prežili holokaust (Bratislava: Veda; Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1997) [YA.1999.b.754]


 • Špitzer, Juraj. Nechcel som být Žid (Bratislava: Kalligram, 1994) [YA.1996.a.22454]


 • Tandler, Jozef. Žiť a nežiť (Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1994) [YA.2001.a.37013]


 • Tragédia slovenských židov: materiály z medzinárodného sympózia, Banská Bystrica 25.-27. marca 1992 [zostavovatel Dezider Tóth] (Banská Bystrica: Datei, 1992) [YA.1993.a.25666]


 • Vatikán a Slovenská republika (1939-1945): dokumenty, zost. Ivan Kamenec, Vilém Prečan, Stanislav Škorvánek (Bratislava: Slovak Academic Press, 1992) [YA.1994.a.14803]


 • Vrba, Rudolf. Utekl jsem z Osvětimi [z angličtiny přeložili Iva Hrdličková a Tomáš Pěkný, který knihu edičně připravil a napsal k ní předmluvu] (Praha: Sefer, 1998) [YA.1999.a.7827]


 • Židia v Bratislave, autori, Jaroslav Franek ... [et al.]; zostavil, Peter Salner (Bratislava: Inštitút judaistiky FFUK, Ústav etnológie SAV, Židovská náboženská obec Bratislava, 1997) [YA.1999.a.6027]


 • Zurová, Lucia Aviva. Možno prežijeme: spomienky na roky vojny (Bratislava: Múzeum židovskej kultúry - SNM, 1995) [YA.2001.a.37009]

 

Contact

Slavonic and East European Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0) -- please write to us:

E-mail: slavonic@bl.uk

Hebrew Curators
Asian and African Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7646
Fax: +44 (0)20 7412 7641

E-mail: apac-enquiries@bl.uk