THE BRITISH LIBRARYprint Print this page
home Home
site search Search British Library website
back Back

search tips

Latest results list

     
 
Standard size image
*

Click on the image again for maximum magnification. Note the maximum magnification may take several minutes to download

*

Image copyright © The British Library Board

 
Shelfmark C128e8
Held By BL
Country Denmark
Period 18c
Cover Material
Decorative Technique
Style
Edges
BookBinder
Owner
Author Johann RITTMEYER
Title Guds Borns himmelske Fryde Maaltid paa Jorden, eller, Aanderige Bøn̄er som før, ved, og efter Skriftemaal og den Hl. Nadvere kræfteligen kand bruges; med nyttelig Underretning til Salighed ... samt en Synde-Register ... og hundrede Christelige Levnets Regler, med et Anhang af Morgen og Aften-Bønner, etc. [Translated from the German of J. R.] Kjøbenhavn, 1737.
Place of Publication Copenhagen
Date of Publication 1737
References
Notes For details see record for upper cover
print Print this page
home Home
site search Search British Library website
back Back
top Back
Copyright © The British Library Board