National Library of Wales

Aerial view of the National Library of Wales, showing the building and surrounding countryside.

National Library of Wales is one of 10 UK-wide partners who are helping save the nation’s sounds as part of the Unlocking Our Sound Heritage project.

Published date:

The National Library of Wales is situated in Aberystwyth, on the Ceredigion coast. Our purpose is to make our culture and heritage accessible to all to learn, research and enjoy. We are a legal deposit library, which means we have the right to a copy of every publication printed in Britain and Ireland. Our collections include archives, arts, books, films, manuscripts, maps, newspapers, photographs, sound recordings and videos.

As one of the hubs for the Unlocking Our Sound Heritage Project we will digitise many of our own sound collections as well as recordings from our Partners across Wales:

 • Traditional Welsh Music Archive, Bangor University
 • Ceramics Archive, Aberystwyth University
 • Dylan Thomas Centre, Swansea
 • St Fagans, Cardiff
 • Tiger Bay – The Heritage & Cultural Exchange
 • Tredegar Library

These recordings tell a rich story of Wales’ history and will include interviews with Welsh migrants to North America and Patagonia, dialect recordings, interviews with various industry workers, families and communities, radio sessions, Welsh music and political speeches by business men.

 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi'i lleoli yn Aberystwyth, ar arfordir Ceredigion. Ein pwrpas yw gwneud ein diwylliant a'n treftadaeth yn hygyrch i bawb ddysgu, ymchwilio a'u mwynhau. Rydym yn llyfrgell adneuo gyfreithiol, sy'n golygu bod gennym yr hawl i dderbyn copi o bob cyhoeddiad sydd wedi'i argraffu ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae ein casgliadau yn cynnwys archifau, celfyddydau, llyfrau, ffilmiau, llawysgrifau, mapiau, papurau newydd, ffotograffau, recordiadau sain a fideos

 

Fel un o'r hybiau ar gyfer y Prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain byddwn yn digido llawer o'n casgliadau sain ein hunain yn ogystal â recordiadau gan ein Partneriaid ledled Cymru:

 • Archif Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig, Prifysgol Bangor
 • Archif Cerameg, Prifysgol Aberystwyth
 • Canolfan Dylan Thomas, Abertawe
 • Sain Ffagan, Caerdydd
 • Tiger Bay - Y Gyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliant
 • Llyfrgell Tredegar

Mae’r recordiadau hyn yn adrodd stori gyfoethog o hanes Cymru a byddant yn cynnwys cyfweliadau gydag ymfudwyr o Gymru i Ogledd America a Phatagonia, tafodieithoedd, cyfweliadau â gweithwyr diwydiannau amrywiol, teuluoedd a chymunedau, sesiynau radio, cerddoriaeth Gymraeg ac areithiau gwleidyddol gan ddynion busnes.

 

 

E-mail/E-bost: uosh@llyfrgell.cymru

Blog:     English: Discover Sound

Welsh: Darganfod Sain

Twitter: English: @NSSAW

Welsh: @AGSSC 

YouTube: https://www.youtube.com/user/llyfrgen

Instagram: @yr_archif

Facebook: English: NLW Screen & Sound Archive

Welsh: Archif Sgrin a Sain LLGC


 

Compressed magenta sound-wave graphic. Logo for Unlocking Our Sound Heritage. National Lottery Heritage Fund crossed fingers logo

Projects

Unlocking Our Sound Heritage

Unlocking our Sound Heritage is a UK-wide project that will help save the nation’s sounds and open them up to everyone.

All projects